Selenium IDE

Sort by: Newest posts

Định vị phần tử web trên trình duyệt Chrome và IE để tạo kịch bản Selenium - Selenium Tutorial #7

606 0 0
2

Sử dụng CSS Selector để xác định phần tử Web khi viết Script Selenium - Selenium Tutorial #6

747 0 0
0

Cách xác định các Phần tử Web bằng Using Selenium Xpath và Other Locators – Selenium Tutorial #5

1.3K 0 0
1

Sử dụng Firebug để tạo Kịch bản Selenium - Selenium Tutorial #4

481 0 0
0

Tạo Kịch bản test với Selenium IDE - Selenium Tutorial #3

1.6K 2 0
1

Laravel + Selenium on ubuntu

324 1 0
1

[Selenium IDE 02] – Một số commands thông dụng

478 0 2
0

[Selenium IDE 01] - Giới thiệu/ cài đặt Selenium IDE

483 0 0
0

Playback test case trên trình duyệt Chrome

235 0 0
0

Cách thêm lệnh tự định nghĩa bởi người dùng trong Selenium IDE

236 1 4
1

Hướng dẫn tạo test case cơ bản sử dụng SELENIUM IDE

1.4K 1 2
2

Selenium IDE - Phần 01

322 0 0
1