+1

Các quan điểm test khi thực hiện kiểm thử biểu đồ và đồ thị

1. Giới thiệu về đồ thị và biểu đồ

Đồ thị và biểu đồ giúp ích rất nhiều cho các doanh nghiệp trong việc thống kê dữ liệu. Biểu đồ giúp làm nổi bật các xu hướng của thông tin mà biểu đồ cung cấp.

Có rất nhiều đồ thị và biểu đồ có sẵn cho các chức năng công nghiệp khác nhau. Một số loại phổ biến nhất bao gồm biểu đồ đường, biểu đồ thanh và biểu đồ, biểu đồ hình tròn và biểu đồ Cartesian. Ngoài ra, việc lựa chọn loại biểu đồ sẽ phụ thuộc vào mục đích mà bạn muốn cho người xem nhìn thấy là gì.

2. Các loại biểu đồ

 • Biểu đồ đường

 • Biểu đồ cột

 • Biểu đồ kết hợp

 • Biểu đồ tròn

3. Các trường hợp kiểm thử đồ thị và biểu đồ

Kiểm tra dữ liệu

 1. Kiểm tra trường hợp không có data
 2. kiểm tra data lấy ra hiển thị có khớp với trục x và trục y đối với biểu đồ cột, tỉ lệ phần trăm đường tròn đối với biểu đồ tròn
 3. Kiểm tra việc update data có thay đổi như thế nào đến biểu đồ
 4. Kiểm tra kết hợp tất cả các dữ liệu có thể có
 5. Kiểm tra dữ liệu khi thực hiện việc hover bản đồ
 6. Kiểm tra biểu đồ với các trạng thái filter khác nhau
 7. Kiểm tra các bước nhảy trục x, trục y có cân đối
 8. Kiểm tra biểu đồ với trường hợp ít dữ liệu và nhiều dữ liệu
 9. Kiểm tra với trường hợp data bằng max của cột x hoặc cột y
 10. Kiểm tra trường hợp loading data có hiển thị icon loading, phải thể hiện được việc đang loading data

Kiểm tra UI

 1. Kiểm tra việc di chuyển đến các màn hình khác khi bản đồ có hyperlinked
 2. Kiểm tra giao diện màu sắc có đúng theo yêu cầu
 3. Kiểm tra chú thích về bản đồ cung cấp các thông tin cơ bản cho người dùng
 4. Kiểm tra việc zoom in/ zoom out / drag biểu đồ
 5. Đảm bảo hiển thị đúng kiểu hiển thị con trỏ chuột với các trường hợp zoom in/ zoom out / drag biểu đồ
 6. Kiểm tra tên biểu đồ, cỡ chữ , chính tả
 7. Cần có thanh cuộn để xem toàn bộ biểu đồ với màn hình nhỏ không hiển thị hết

Kiểm tra chức năng download biểu đồ

 1. Đảm bảo việc download đúng định dạng file
 2. Kiểm tra các tên file download
 3. Thực hiện download khi filter/ zoom in/zoom out biểu đồ
 4. Kiểm tra đồ thị download phải được hiển thị rõ ràng, chính xác
 5. Kiểm tra việc xuất đồ thì trong excel hoặc PDF trên các device khác nhau, như IOS,AD...

Kiểm tra hiệu suất

 1. Kiểm tra tải của biểu đồ với dữ liệu nhiều , ít khác nhau

Tài liệu tham khảo: https://www.softwaretestinghelp.com/sample-test-cases-for-testing-graphs-and-charts/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.