DocumentQA

DocumentQA

Sort by: Newest posts

Mức độ nghiêm trọng và mức độ ưu tiên trong quản lý bug

21 0 0
0

Những Selenium Exception thường gặp và cách xử lý chúng – Selenium Tutorial #19

170 2 0
0

Vì sao phần mềm có Bug ?

64 1 0
0

7 nguyên tắc trong kiểm thử phần mềm

55 0 0
0

Vì sao chúng ta cần kiểm thử hồi quy ?

68 0 0
0

Functional và Non-functional Testing : Những điều cơ bản cần biết

155 1 0
0

Các bước cơ bản để lập Test Plan một cách dễ dàng

112 0 0
0

Điều gì sẽ xảy ra nếu nhóm phát triển không tái hiện được lỗi của bạn ?

118 0 0
1

Sanity Testing và Smoke Testing: Giới thiệu và sự khác biệt

67 0 0
0

Cách viết Weekly Report trong kiểm thử phần mềm

253 1 0
1

Kiểm thử phần mềm có thực sự là 1 công việc thấp kém hay không ?

111 0 0
0

Cách kiểm thử Auto-Renewable Subscriptions trên iOS

135 0 0
0

Performance Testing với Load Testing và Stress Testing

183 3 0
0

Vì sao hiểu biết về domain lại quan trọng với Tester ?

83 0 0
0

Làm thế nào để chạy Stress Test trong JMeter

581 1 0
0

Cách tạo Dashboard Report trong Jmeter

605 1 0
0

Hướng dẫn về Database testing

213 0 0
1

Quy trình quản lý kiểm thử

296 1 0
2

JMeter và các thành phần trong Test plan

695 1 0
2

Những trường hợp cần chú ý khi test chức năng mua hàng Online và ứng dụng

343 0 1
1