DocumentQA

DocumentQA

Sort by: Newest posts
Avatar

Các loại Test Level trong Kiểm thử phần mềm

565 1 0
0
Avatar

Negative Testing là gì và cách viết test case cho các trường hợp Negetive

165 0 0
1
Avatar

Performance Testing, Load Testing và Stress Testing

1.1K 2 0
2
Avatar

Change request là gì? cách quản lý Change request

1.6K 0 0
2
Avatar

Cách lập kế hoạch và quản lý kiểm thử dự án một cách hiệu quả

484 0 0
2
Avatar

Mobile App Testing - Những thách thức và các giải pháp

194 0 0
0
Avatar

Cách phân tích rủi ro để có chất lượng phần mềm tốt hơn và làm khách hàng hài lòng!

236 0 0
1
Avatar

Mức độ nghiêm trọng và mức độ ưu tiên trong quản lý bug

277 0 0
0
Avatar

Những Selenium Exception thường gặp và cách xử lý chúng – Selenium Tutorial #19

1.8K 2 0
1
Avatar

Vì sao phần mềm có Bug ?

102 1 0
1
Avatar

7 nguyên tắc trong kiểm thử phần mềm

221 1 0
1
Avatar

Vì sao chúng ta cần kiểm thử hồi quy ?

153 0 0
0
Avatar

Functional và Non-functional Testing : Những điều cơ bản cần biết

3.9K 2 0
2
Avatar

Các bước cơ bản để lập Test Plan một cách dễ dàng

401 0 0
0
Avatar

Điều gì sẽ xảy ra nếu nhóm phát triển không tái hiện được lỗi của bạn ?

158 1 0
1
Avatar

Sanity Testing và Smoke Testing: Giới thiệu và sự khác biệt

279 0 0
0
Avatar

Cách viết Weekly Report trong kiểm thử phần mềm

824 1 0
1
Avatar

Kiểm thử phần mềm có thực sự là 1 công việc thấp kém hay không ?

137 0 0
0
Avatar

Cách kiểm thử Auto-Renewable Subscriptions trên iOS

560 1 0
0
Avatar

Performance Testing với Load Testing và Stress Testing

592 3 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.