DocumentQA

DocumentQA

Sort by: Newest posts

Các bước cơ bản để lập Test Plan một cách dễ dàng

30 0 0
0

Điều gì sẽ xảy ra nếu nhóm phát triển không tái hiện được lỗi của bạn ?

78 0 0
1

Sanity Testing và Smoke Testing: Giới thiệu và sự khác biệt

21 0 0
0

Cách viết Weekly Report trong kiểm thử phần mềm

66 0 0
1

Kiểm thử phần mềm có thực sự là 1 công việc thấp kém hay không ?

96 0 0
0

Cách kiểm thử Auto-Renewable Subscriptions trên iOS

36 0 0
0

Performance Testing với Load Testing và Stress Testing

59 0 0
0

Vì sao hiểu biết về domain lại quan trọng với Tester ?

51 0 0
0

Làm thế nào để chạy Stress Test trong JMeter

155 0 0
0

Cách tạo Dashboard Report trong Jmeter

188 1 0
0

Hướng dẫn về Database testing

131 0 0
1

Quy trình quản lý kiểm thử

85 1 0
2

JMeter và các thành phần trong Test plan

210 1 0
2

Những trường hợp cần chú ý khi test chức năng mua hàng Online và ứng dụng

145 0 1
1

Test Coverage trong kiểm thử phần mềm (Các típ để tối đa hóa độ bao phủ )

50 0 0
0

Những lưu ý test về Timezone

216 0 2
4

ETL và ELT: Những sự khác biệt cần phải biết

370 0 0
0

User Acceptance Testing (UAT) là gì? Các loại User Acceptance Testing

147 0 0
1

Kiểm thử tiêu cực là gì và làm thế nào để viết các trường hợp kiểm thử này ?

79 0 0
0

Smoke testing vs Sanity testing

25 0 0
0