DocumentQA

DocumentQA

Sort by: Newest posts
Avatar

Các loại Test Level trong Kiểm thử phần mềm

1.5K 1 0
0
Avatar

Negative Testing là gì và cách viết test case cho các trường hợp Negetive

271 0 0
1
Avatar

Performance Testing, Load Testing và Stress Testing

1.8K 2 0
2
Avatar

Change request là gì? cách quản lý Change request

2.6K 0 0
3
Avatar

Cách lập kế hoạch và quản lý kiểm thử dự án một cách hiệu quả

748 0 0
2
Avatar

Mobile App Testing - Những thách thức và các giải pháp

257 0 0
0
Avatar

Cách phân tích rủi ro để có chất lượng phần mềm tốt hơn và làm khách hàng hài lòng!

386 0 0
1
Avatar

Mức độ nghiêm trọng và mức độ ưu tiên trong quản lý bug

415 0 0
0
Avatar

Những Selenium Exception thường gặp và cách xử lý chúng – Selenium Tutorial #19

2.8K 2 0
1
Avatar

Vì sao phần mềm có Bug ?

143 1 0
1
Avatar

7 nguyên tắc trong kiểm thử phần mềm

333 1 0
1
Avatar

Vì sao chúng ta cần kiểm thử hồi quy ?

189 0 0
0
Avatar

Functional và Non-functional Testing : Những điều cơ bản cần biết

5.3K 2 0
2
Avatar

Các bước cơ bản để lập Test Plan một cách dễ dàng

545 0 0
-1
Avatar

Điều gì sẽ xảy ra nếu nhóm phát triển không tái hiện được lỗi của bạn ?

176 1 0
1
Avatar

Sanity Testing và Smoke Testing: Giới thiệu và sự khác biệt

346 0 0
0
Avatar

Cách viết Weekly Report trong kiểm thử phần mềm

1.1K 1 0
1
Avatar

Kiểm thử phần mềm có thực sự là 1 công việc thấp kém hay không ?

151 0 0
0
Avatar

Cách kiểm thử Auto-Renewable Subscriptions trên iOS

809 1 0
0
Avatar

Performance Testing với Load Testing và Stress Testing

792 3 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.