Ngô Văn Tiến

@ngovantien

Report

OpenCV With Python Part 15 (Feature Matching Brute Force )

237 1 0
3

OpenCV With Python Part 14 (Corner Detection )

151 0 0
1

OpenCV With Python Part 13 ( Interactive Foreground Extraction using GrabCut Algorithm )

268 0 0
1

OpenCV With Python Part 12 ( Template Matching )

248 1 0
1

Sử dụng TypeScript và Jest với ReactNative

154 1 0
2

OpenCV With Python Part 11 ( Canny Edge Detection và Gradients )

1.0K 0 0
3

OpenCV With Python Part 10 ( Biến đổi hình thái học )

326 1 0
1

OpenCV With Python Part 9 ( Làm mờ và làm mịn )

489 0 0
1

OpenCV With Python Part 8

492 1 1
2

Làm thế nào để Refactor code Ruby on Rails đúng nhất

69 0 1
0

OpenCV With Python Part 7

388 0 1
0

Thiết lập máy in nhiệt POS/EPS để in trực tiếp qua mạng Lan với Ruby

1.1K 1 1
4

OpenCV With Python Part 6

858 2 0
3

OpenCV With Python Part 5

641 0 0
1

OpenCV With Python Part 4

676 1 1
0

OpenCV With Python Part 3

770 1 0
0

Học hỏi thói quen của một lập trình viên năng suất

508 4 0
2

Tìm Hiểu Về Varnish Cache

1.0K 3 0
4

Một Số Method Và Phong Cách Code Hay Trong Rails

829 8 0
5

OpenCV With Python Part 2

1.9K 2 1
1