Ngô Văn Tiến

@ngovantien

OpenCV With Python Part 10 ( Biến đổi hình thái học )

59 1 0
1

OpenCV With Python Part 9 ( Làm mờ và làm mịn )

113 0 0
1

OpenCV With Python Part 8

123 1 1
2

Làm thế nào để Refactor code Ruby on Rails đúng nhất

40 0 1
0

OpenCV With Python Part 7

183 0 0
0

Thiết lập máy in nhiệt POS/EPS để in trực tiếp qua mạng Lan với Ruby

249 0 1
3

OpenCV With Python Part 6

378 2 0
3

OpenCV With Python Part 5

361 0 0
1

OpenCV With Python Part 4

341 1 0
0

OpenCV With Python Part 3

486 1 0
0

Học hỏi thói quen của một lập trình viên năng suất

422 3 0
2

Tìm Hiểu Về Varnish Cache

608 3 0
3

Một Số Method Và Phong Cách Code Hay Trong Rails

523 7 0
5

OpenCV With Python Part 2

1107 2 1
1

OpenCV With Python Part 1

2791 3 0
2

Highcharts và một vài vấn đề về đồng bộ dử liệu

129 0 0
2

Chat Realtime the Rails Way

436 1 0
3