KhaiButDauXuan

KhaiButDauXuan

Sort by: Newest posts
Avatar

Pretrain Model Vision Transformer in Pytorch

197 0 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Xây dựng một phần mềm kiểm tra đạo văn như thế nào?

768 2 7
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Thiết kế CSDL phục vụ truy vấn bằng Tiếng Việt

1.2K 13 6
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Hướng dẫn chạy và quản lý ứng dụng java với supervisor

163 0 0
2
Avatar

Hướng dẫn config OpenSSH server

407 1 0
2
Avatar

Triển khai hệ thống giám sát và sao lưu cho MongoDB trên hạ tầng điện toán đám mây AWS

1.1K 7 2
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Hướng dẫn cách khôi phục các cụm Kubernetes Cluster bị hỏng một cách đơn giản

175 0 0
2
Avatar

[Paper Explain] Mixtral of Experts: Lắm thầy thì model khỏe

642 3 0
10
Avatar

Nô đùa cùng Gemini API 🥳

1.3K 3 1
 • Avatar
5
Avatar

Sử dụng Cobalt Strike cho Redteam (P1)

1.2K 1 0
6
Avatar

6 TIPS ĐỂ THÀNH CÔNG ĐẠT ĐƯỢC CHỨNG CHỈ CBAP

70 0 0
1
Avatar

Case study phân tích cách mã hóa traffic của một ứng dụng Android

1.3K 4 0
16
Avatar

Giải pháp cho bài toán phân quyền sử dụng Keycloak

460 2 0
6
Avatar

DANH SÁCH CÁC CÔNG CỤ DÀNH CHO BUSINESS ANALYST NÊN TẬN DỤNG CHO DỰ ÁN CỦA MÌNH

123 0 0
3
Avatar

Viết Unit Test dễ dàng và hiệu quả với Copilot

1.0K 2 7
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Đã sinh ra QR Login, sao còn sinh ra QRLJacking 🙉

1.6K 5 2
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

Nghiên cứu cơ bản về Nuxt 3

308 0 0
1
Avatar

NHỮNG ĐIỀU BUSINESS ANALYST CẦN BIẾT VỀ MÔ HÌNH HÓA VÀ PHÂN TÍCH QUY TRÌNH

99 0 0
1
Avatar

11 thành phần quan trọng trong kiến trúc Microservices

930 11 0
8
Avatar

OpenAI Sora: Chỉ Còn Một Bước Chân Tới Ma Trận?

130 0 0
-1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.