QR code

QR code

Sort by: Newest posts

QR Code có cấu tạo như thế nào? Giới thiệu về QR code

96 0 0
2

Ứng dụng quét mã QR Code trên Android

210 1 2
6

Santa's Leak Writeups

43 0 1
0

Tạo ứng dụng điểm danh sử dụng Mongodb, ExpressJS và Nodejs - Phần 1

2.2K 3 7
4

Scan QR/Barcode với ZXing Android Embedded (journeyapps/zxing-android-embedded) trong Android

491 1 0
3

Tạo một bộ sinh QR Code với logo và màu custom trong Swift

159 1 0
1

Laravel PHP Simple Qr Codes Generate

534 0 0
2

Triển khai QR code với ASP.NET

889 0 0
1

Laravel 5.7 - Ví dụ về QR Code

356 1 0
3

Giới thiệu về QR Code trong Laravel

472 0 0
0

Cách sử dụng QR code in laravel

2.6K 0 5
3

Tìm hiều về BarCode, QR Code

3.7K 5 2
10

Mã QR là gì? Một số công cụ đơn giản giúp tạo mã QR

465 0 0
1

Tạo mã QR Code trong Java với Zxing

2.4K 1 0
4

Tạo ứng dụng QR code Scanner nhanh chóng với thư viện ZXING

2.2K 1 1
0

Scan QrCode Tutorial

933 2 2
3

Android demo application of creating QR code using Kotlin

3.3K 0 0
1