KhaiButDauXuan

KhaiButDauXuan

Sort by: Newest posts
Avatar

🌸Đầu xuân chia sẻ cho ae FE kho HÀNG KHỦNG - Useful Front-End Development Tools🌸

196 11 4
Avatar

[Dev Ops với AWS] - Giới thiệu về AWS Cloud

83 1 0
3
Avatar

🧧 Tự động generate thumbnail cool ngầu khi share website lên facebook

3.3K 12 3
Avatar

[ReactJS] React Query là gì ? Tại sao nên dùng React Query ?

171 1 1
  • Avatar
6
Avatar

Haystack - Cách facebook lưu trữ hàng tỷ bức ảnh

149 0 0
4
Avatar

Blog#86: Sorting Things Out: A Comprehensive Guide to Quick Sort in JavaScript

76 3 0
3
Avatar

Blog#72: JavaScriptでのトップ10デザインパターン

212 3 2
  • Avatar
  • Avatar
8
Avatar

Blog#68: The Top 10 Design Patterns in JavaScript

433 4 0
9
Avatar

[Paper Explain] YOLOX: đi ngược lại những người tiền nhiệm

1.6K 3 4
Avatar

Pytorch Fundamentals

312 3 4
Avatar

Pinia một thành viên mới trong ecosystem của VueJS

3.2K 6 1
  • Avatar
19
Avatar

Permissions trong Android (Permissions in Android)

250 0 0
3
Avatar

Tìm hiểu kiến trúc Text2Speech nổi danh một thời -Tacotron (Phần 2)

475 0 0
7
Avatar

[C# Căn bản] Kiểu dữ liệu, khai báo biến, hằng số, toán tử

1.1K 1 0
1
Avatar

Đầu năm Nhâm Dần - Code chuẩn PHP cho anh em developer

293 0 0
2
Avatar

Xây dựng Portfolio Đơn Giản Miễn Phí với Python và Streamlit

1.1K 5 4
Avatar

Các thành phần cơ bản tạo nên một cảnh 3D trong Three.js

520 0 0
4
Avatar

Kiến trúc bảo mật của Android (Android Security Architecture)

225 0 0
2
Avatar

Tổng hợp bài viết giới thiệu về Hadoop và Spark thông qua khái niệm cơ bản và thực hành

1.4K 4 0
7
Avatar

Middleware Laravel bạn thực sự đã hiểu nó?

282 0 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.