+15

[Viblo Deployment Day] Web Development Best Practices

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển Web Services, đến với sự kiện "Deployment Day" lần này, diễn giả Trần Đức Thắng, Top #1 Author trên Viblo tính theo số lượng Reputations, đã trình bày với chúng ta về một số vấn đề thường gặp trong quá trình phát triển Web cùng với đó là các phương hướng giải quyết, cách thức áp dụng các công nghệ, kỹ thuật mới, các use-case, best practises phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả làm việc cũng như chất lượng sản phẩm.

Bài thuyết trình đem đến những bài học đúc kết từ kinh nghiệm thực tế, với rất nhiều chủ đề khác nhau được đề cập đến, ví dụ như Single Page Application Problems & Solutions, Docker in Development and Production, Continuous Integration & Continuous Deployment, Unit & Integration Testing ...


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.