data

data

Sort by: Newest posts
Avatar

Data lakehouse là gì? Triển khai Data Lakehouse cho doanh nghiệp như thế nào

442 0 0
1
Avatar

Tư vấn và triển khai các giải pháp Master data cho doanh nghiệp hiệu quả

199 0 0
1
Avatar

DBT (Data Build Tool) Là Gì? Những Thứ Cơ Bản Về DBT

1.7K 0 1
 • Avatar
3
Avatar

Dagster Cơ Bản: Build Một Data Pipeline Đơn Giản Với Dagster

524 0 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

MONGODB LÀ GÌ? CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA MONGODB

Mayfest2023 data
594 2 0
2
Avatar

Hàm add() của ArrayList hoạt động như thế nào ?

1.8K 2 0
10
Avatar

Airflow và ETL/ELT sinh ra là để cho nhau

5.9K 7 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Big data là gì? Mối liên hệ giữa big data và data analytics.

1.5K 0 0
1
Avatar

So sánh Data Analyst và Data Scientist

682 0 0
1
Avatar

Cần chuẩn bị gì để trở thành một Data Analyst?

1.7K 1 0
1
Avatar

Cohort Analysis là gì? Cách ứng dụng vào phân tích Customer Retention

328 0 0
1
Avatar

Data Analyst - Những kỹ năng không thể thiếu cho người mới

616 0 0
1
Avatar

Data analytics là gì?

2.1K 0 0
5
Avatar

Data Class hay Builder Design Pattern?

513 3 0
9
Avatar

Chia sẻ dữ liệu Local giữa các App trong iOS qua UserDefaults

358 1 0
3
Avatar

Sự khác nhau giữa .attr() và .data() trong JQuery

5.2K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Giới thiệu Ocean Protocol - hệ sinh thái cho nền kinh tế dữ liệu

389 3 3
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Truyền dữ liệu giữa các màn hình với RxSwift và mô hình MVVM

1.0K 3 1
 • Avatar
3
Avatar

Phân tích giữ chân khách hàng (Customer Retention Analysis) bằng SQL (phần 2).

1.6K 1 0
1
Avatar

Data Class trong Kotlin và cách giải quyết cùng bài toán của Builder Pattern

5.9K 4 7
 • Avatar
 • Avatar
8
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.