Big Data

Big Data

Sort by: Newest posts
Avatar

Tìm hiểu về Hadoop

2.2K 0 0
1
Avatar

Cách thao tác với Database trong Hive (3)

157 0 0
1
Avatar

Cách thao tác với Database trong Hive (2)

472 0 0
1
Avatar

Cách thao tác với Database trong Hive

339 1 0
6
Avatar

Các loại dữ liệu trong Hive

289 0 0
0
Avatar

Data Mart là gì? Các kiểu (types) và ví dụ

4.8K 0 0
0
Avatar

Hướng dẫn cài đặt Hive

1.8K 0 0
3
Avatar

Giới thiệu về Hive

4.1K 0 0
3
Avatar

Apache Flink - Quick guide (Phần 1)

2.1K 3 0
4
Avatar

Hadoop và Spark Big data framework nào tốt nhất cho bạn

3.2K 1 0
2
Avatar

Data Warehousing là gì? Các kiểu (types) , định nghĩa và ví dụ

11.8K 1 1
  • Avatar
1
Avatar

Tìm hiểu những kiến thức cơ bản về Big Data testing

680 0 0
1
Avatar

Metadata Management in Big Data Systems: A Complete Guide

165 2 0
1
Avatar

BigData Challegens - Part 2

669 2 0
1
Avatar

Time-Series Data

5.2K 6 0
11
Avatar

Hướng dẫn cài đặt Hadoop 3.1.1 trên HĐH Centos 7

1.3K 1 0
1
Avatar

Big Data challenges - Part 1

1.2K 0 0
1
Avatar

PageRank của Google

967 5 0
6
Avatar

Đương đầu với vấn đề dữ liệu quá lớn trong Rails!!

223 1 2
  • Avatar
  • Avatar
1
Avatar

Big Data and how it can influence decisions

175 0 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.