-2

Tạo một Circle ImageView android với thư viện hdodenhof

Giới thiệu

Trong lúc lập trình ứng dụng android, bạn gặp khó khăn trong việc tạo một ImageView bo tròn, giải pháp nhanh và hiệu quả nhất cho bạn là sử dụng thư viện ngoài, mà ở đây mình xin giới thiệu một thư viện do lập trinh viên hdodenhof viết ra, với thư viện này bạn sẽ dễ dàng tạo ra một ImageView bo tròn.

Sử dụng

 1. Gradle
dependencies {
  ...
  compile 'de.hdodenhof:circleimageview:2.1.0'
}

2.Layout

<de.hdodenhof.circleimageview.CircleImageView
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  android:id="@+id/profile_image"
  android:layout_width="96dp"
  android:layout_height="96dp"
  android:src="@drawable/profile"
  app:civ_border_width="2dp"
  app:civ_border_color="#FF000000"/>

3 Kết quả


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí