Avatar

Hoàng Phúc International

https://hoang-phuc.com/

HOANG PHUC International là công ty với hơn 33 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang, và sở hữu trang thương mại điện tử thời trang lớn nhất Việt Nam. Hoàng Phúc hiện đang trong quá trình chuyển đổi số và hướng tới mục tiêu là đạt vị thế số một về thương mại điện tử ngành thời trang tại Việt Nam. Do đó bên cạnh sứ mệnh giúp cho khách hàng ngày càng tự tin hơn thì Hoàng Phúc cũng muốn chia sẻ cho cộng đồng những kiến thức về công nghệ đã giúp công ty vươn lên vị trí top đầu.

152 469 17 264.0K
Avatar

DevOps - Nomad: An alternative of Kubernetes

1.8K 8 0
26
Avatar

Hướng dẫn build service tự quản lý node packages với Verdaccio + Docker

749 5 1
 • Avatar
10
Avatar

Terraform Series - Bài 9 - Terraform Backend: Remote Backend with Terraform Cloud

2.5K 4 3
 • Avatar
 • Avatar
19
Avatar

AWS Practice - Use right EC2 instance types

1.1K 6 0
13
Avatar

Hướng dẫn cấu hình đăng nhập Cognito AWS thông qua OAuth2 Azure

1.2K 4 0
9
Avatar

Kubernetes Patterns - Behavioral Patterns: Singleton Service

909 6 0
12
Avatar

Terraform Series - Bài 8 - Terraform Backend: S3 Standard Backend

3.1K 4 4
 • Avatar
 • Avatar
22
Avatar

Tạo ứng dụng giao tiếp với Bot Telegram bằng Node.js + Docker và deploy lên EC2 AWS (Phần 2)

1.0K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Tạo ứng dụng giao tiếp với Bot Telegram bằng Node.js + Docker và deploy lên EC2 AWS (Phần 1)

2.1K 5 0
13
Avatar

Hexagonal Architecture là gì và ứng dụng của nó

3.1K 6 4
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Temporal workflow trong Quarkus

1.1K 1 3
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

AWS Practice - Connect VPC Network between AWS and GCP use VPN

1.5K 2 0
19
Avatar

Hướng dẫn build ứng dụng sử dụng dịch vụ Speech To Text của Google Cloud trên NodeJS

1.0K 3 0
13
Avatar

Sử dụng Apache Kafka với Quarkus

1.1K 1 1
 • Avatar
8
Avatar

Custom Self-Hosted Maven Repository

490 0 3
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

What is AWS DynamoDB? AWS DynamoDB with Java

653 0 0
6
Avatar

Smallrye Reactive Messaging RabbitMQ với Quarkus

456 1 2
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Terraform Series - Bài 7 - Terraform Backend: Understand Backend

2.8K 3 5
 • Avatar
 • Avatar
27
Avatar

Kubernetes Patterns - Behavioral Patterns: Batch Job and Periodic Job

1.5K 0 5
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

Terraform Series - Bài 6 - Module In Depth: Create Multi-Tier Application

4.2K 4 34
 • Avatar
 • Avatar
43
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.