Avatar

Hoàng Phúc International

https://hoang-phuc.com/

HOANG PHUC International là công ty với hơn 33 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang, và sở hữu trang thương mại điện tử thời trang lớn nhất Việt Nam. Hoàng Phúc hiện đang trong quá trình chuyển đổi số và hướng tới mục tiêu là đạt vị thế số một về thương mại điện tử ngành thời trang tại Việt Nam. Do đó bên cạnh sứ mệnh giúp cho khách hàng ngày càng tự tin hơn thì Hoàng Phúc cũng muốn chia sẻ cho cộng đồng những kiến thức về công nghệ đã giúp công ty vươn lên vị trí top đầu.

151 445 17 230.8K
Avatar

Kubernetes Practice - Quản lý user và phân quyền trên ArgoCD

1.1K 3 0
27
Avatar

Kubernetes Practice (English) - Manual Blue/Green Deployment

974 0 0
21
Avatar

Monitoring with Prometheus (English) - Chapter 1 - Getting Started with Prometheus

930 1 0
20
Avatar

Monitoring with Prometheus (English) - Chapter 0 - What is Monitoring?

764 1 0
19
Avatar

Monitoring with Prometheus - Chapter 1 - Getting Started with Prometheus

1.8K 5 2
  • Avatar
  • Avatar
29
Avatar

Golang Design Patterns - Abstract Factory. Hơn cả một Factory

580 1 0
21
Avatar

Kubernetes Practice - Manual Blue/Green Deployment

1.1K 4 2
  • Avatar
  • Avatar
29
Avatar

Service Mesh on Kubernetes - Istio Introduction

1.3K 6 5
Avatar

AWS Certified Solutions Architect Professional — Compute — EC2 and High-Performance Computing

408 0 0
12
Avatar

Nhắc các cuộc họp trên Google Calendar với Bot Telegram sử dụng NodeJS

1.2K 11 2
  • Avatar
  • Avatar
31
Avatar

AWS Practice - Different types of databases on AWS

1.5K 5 0
35
Avatar

DevOps Practice - Build a simple Load Balancer (Go)

1.5K 10 0
36
Avatar

AWS Elasticache - Provisioning with Terraform

814 4 0
23
Avatar

Flutter - Continuous delivery android cho Flutter App

1.3K 3 2
  • Avatar
  • Avatar
16
Avatar

Golang Design Patterns - Factory Method. Nơi tạo ra nhiều loại đồ uống từ hạt cafe

571 2 0
21
Avatar

Quên Java 11 đi, Java 17 là giành cho bạn

1.6K 6 4
Avatar

Build API Gateway with Spring Cloud Gateway and Consul

2.5K 4 7
Avatar

Monitoring with Prometheus - Chapter 0 - What is Monitoring?

1.5K 5 11
Avatar

DevOps Practice - Build a simple Shell (Go)

2.2K 7 0
43
Avatar

AWS Certified Solutions Architect Professional - Security - AWS Config

551 0 0
16
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.