Avatar

Hoàng Phúc International

https://hoang-phuc.com/

HOANG PHUC International là công ty với hơn 33 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang, và sở hữu trang thương mại điện tử thời trang lớn nhất Việt Nam. Hoàng Phúc hiện đang trong quá trình chuyển đổi số và hướng tới mục tiêu là đạt vị thế số một về thương mại điện tử ngành thời trang tại Việt Nam. Do đó bên cạnh sứ mệnh giúp cho khách hàng ngày càng tự tin hơn thì Hoàng Phúc cũng muốn chia sẻ cho cộng đồng những kiến thức về công nghệ đã giúp công ty vươn lên vị trí top đầu.

151 444 17 230.4K
Avatar

DevOps - Những cuốn sách học Kubernetes từ cơ bản tới nâng cao

2.8K 15 0
44
Avatar

Golang Design Patterns - Builder. Khởi tạo những đối tượng phức tạp bằng phương pháp step by step

733 3 0
12
Avatar

DevOps - When not to use Kubernetes

1.4K 4 3
Avatar

Golang Design Patterns - Singleton. Pattern mà mọi lập trình viên đều biết đến

744 1 3
Avatar

Terraform Series - Bài 18 - Handle the difference between Terraform State and Real Infrastructure (END)

1.6K 2 3
Avatar

Modern Monorepo with Turborepo. Bắt đầu với một project cơ bản từ Turborepo

717 1 1
  • Avatar
9
Avatar

AWS Certified Solutions Architect Professional - Security - S3 Security

726 6 0
20
Avatar

Golang Data Structures and Algorithms - Doubly Linked List

322 0 2
  • Avatar
  • Avatar
24
Avatar

AWS Certified Solutions Architect Professional - Security - AWS Certificate Manager

529 0 0
7
Avatar

Golang Data Structures and Algorithms - Linked Lists

997 3 0
16
Avatar

Terraform Series - Bài 17 - Security - Managing Secrets with Vault

1.7K 2 0
20
Avatar

Golang Data Structures and Algorithms - Queue

792 2 0
19
Avatar

AWS Certified Solutions Architect Professional - Security - Secrets Manager

522 0 0
4
Avatar

Golang Data Structures and Algorithms - Stack

1.5K 2 0
16
Avatar

AWS Certified Solutions Architect Professional - Security - SSM Parameter Store

280 1 0
4
Avatar

AWS Certified Solutions Architect Professional  -  Security  -  Key Management Service

482 0 0
4
Avatar

Kubernetes Patterns - Structural Patterns: Adapter and Ambassador Container

837 3 0
7
Avatar

Terraform Series - Bài 17 - Security - Securing Logs and Securing State File

1.0K 1 2
  • Avatar
  • Avatar
18
Avatar

AWS Certified Solutions Architect Professional - Security - CloudTrail Solution Architect Use Cases

485 1 0
5
Avatar

DevOps - Why Mercedes-Benz runs on 900 Kubernetes clusters

1.5K 1 4
  • Avatar
  • Avatar
17
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.