Avatar

Hoàng Phúc International

https://hoang-phuc.com/

HOANG PHUC International là công ty với hơn 33 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang, và sở hữu trang thương mại điện tử thời trang lớn nhất Việt Nam. Hoàng Phúc hiện đang trong quá trình chuyển đổi số và hướng tới mục tiêu là đạt vị thế số một về thương mại điện tử ngành thời trang tại Việt Nam. Do đó bên cạnh sứ mệnh giúp cho khách hàng ngày càng tự tin hơn thì Hoàng Phúc cũng muốn chia sẻ cho cộng đồng những kiến thức về công nghệ đã giúp công ty vươn lên vị trí top đầu.

150 376 17 207.3K
Gold Content Creator
Avatar

Kubernetes Practice - Setup a database master-slave replication with PostgreSQL

2.4K 8 31
Avatar

Terraform Series - Bài 4 - Terraform functional programming

4.1K 5 13
Avatar

Kubernetes Practice - Triển khai nodejs microservice trên Kubernetes - phần 3 - Xây dựng CI/CD

2.7K 9 8
Avatar

Terraform Series - Bài 2 - Life cycle của một resource trong Terraform

6.7K 9 4
Avatar

Kubernetes Practice - Triển khai nodejs microservice trên Kubernetes - phần 2 - Automatic update config with Argocd

3.2K 4 9
Avatar

Terraform Series - Bài 1 - Infrastructure as Code và Terraform

16.8K 44 19
Avatar

Kubernetes Practice - Triển khai nodejs microservice trên Kubernetes - phần 1 - Viết config

4.6K 15 4
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.