Testing

Testing

Sort by: Newest posts

Mô hình đặc trưng cho dòng sản phẩm phần mềm

321 0 0
0

Cân nhắc chi phí và lợi ích của Mobile Test Automation

308 5 0
5

Mục tiêu của kiểm thử phần mềm và các mục đích Tester cần hướng đến

6.1K 0 0
0

Kiểm thử khả năng mở rộng - Scalability Testing

1.2K 4 0
6

test

43 0 0
0

Để khởi đầu dự án thuận lợi - Cần hỏi gì? (Phần 2)

311 2 0
1

Tìm hiểu về các loại Test Level

7.6K 6 1
2

Mobile Test Automation

288 2 0
0

Tìm hiểu về Jira

17.9K 10 1
4

Testing JSON APIs in Laravel

701 7 0
8

Pairwise testing & ứng dụng sinh case tự động

879 5 1
7

MỘT SỐ KHÁI NIỆM TRONG KIỂM THỬ

5.3K 2 1
1

PERFORMANCE TESTING & JMETER TOOL

4.9K 2 0
0

100+ khái niệm test dành cho Tester

13.7K 18 2
5

DevOps là gì ? Phần II

1.1K 1 1
-1

DevOps là gì ? Phần I

1.7K 4 0
0

Giới thiệu về Microfocus SilkTest

587 0 0
1

Tìm hiểu về Use Case

9.9K 4 0
1

Chương 2: Locators (tiếp)

918 0 0
2

Sử dụng Monkop trong test các ứng dụng Android

191 0 0
2