Viblo CTF
0

Khi nào có thể kết thúc việc kiểm thử (Các tiêu chí kết thúc việc kiểm thử phần mềm) Phần 2

**Kịch bản # 2 **

Picture6.png

Tuần 1: Bạn tìm thấy khiếm khuyết với mức độ nghiêm trọng 1 vào ngày 1 và việc kiểm thử hoàn chỉnh bị chặn trong 3 ngày. Do đó bạn không thể thực hiện bất kỳ kịch bản cho đến khi khuyếm khuyết mức độ nghiêm trọng 1 đó được giải quyết. Sau khi mất 3 ngày giải quyết nó, bạn tiếp tục với thực hiện việc kiểm thử của mình. Vào cuối tuần, bạn hoàn thành 20 kịch bản với nhiều khiếm khuyết hơn. Tuần này vẫn giống như kịch bản 1.

Tuần 2: Bạn mở vài khiếm khuyết hơn với Mức độ nghiêm trọng 1, Mức độ nghiêm trọng 2 và mức độ nghiêm trọng 3 trong tuần thứ hai, nhưng trọng tâm là để bao phủ nhiều kịch bản để đã bị tồn đọng từ tuần 1. Vào cuối tuần, bạn có thể bao phủ được 120 kịch bản.

Picture5.png

Tuần 3: Đến đầu tuần thứ 3 bạn có thể giải quyết được tất cả các khuyết tật. Do đó, cùng với thực hiện cấp phát kịch bản bây giờ bạn phải kiểm tra lại tất cả những khuyết tật mà đang phát hiện được tại một số thử nghiệm. Vẫn tiếp tục tiến triển tốt ở thời gian cuối nhưng không có kịch bản hoàn thành 200 với các khuyết tật khác.

Bây giờ bạn chỉ có thể báo cáo các khiếm khuyết có mức độ nghiêm trọng 2 và mức độ nghiêm trọng 3.

chau.png

Tiếp tục câu hỏi Bạn nên dừng lại ở đây?

Bạn đã bao phủ hoàn toàn tất cả các kịch bản thử nghiệm một lần và đã mở vài khiếm khuyết lớn. Sẽ dừng lại ở thời điểm này đem lại cho bạn sự tự tin về phần mềm hoàn chỉnh?

Câu trả lời vẫn là Không thực sự như vậy. Hãy cùng điểm qua một số lý do dưới đây:

 • Tất cả các kịch bản được thực hiện chỉ một lần.

 • Phần mềm vẫn còn nhiều khiếm khuyết lớn trong đó mà khi kết thúc kịch bản bạn vẫn chưa phát hiện ra.

 • Khả năng hồi quy là không có.

Chúng ta có thể thấy rằng chất lượng phần mềm bị ảnh hưởng từ bên trong trên cả hai kịch bản. Phương pháp tốt nhất sẽ được tìm ra một điểm mà tất cả các yếu tố từ kịch bản 1 và 2 kịch bản được đảm bảo hiểm và chất lượng cũng không bị tổn hại. Để đạt được điều này, chúng tôi sẽ phải xác định các tiêu chí nhất định chinh xác vào ngay giai đoạn đầu của thử nghiệm.

Các tiêu chí này được gọi là tiêu chuẩn Completion hoặc Exit. Đó là câu trả lời cho câu hỏi của chúng tôi - "Khi nào thì ngừng việc kiểm?"

1. Tiêu chuẩn Completion hoặc Exit là gì?

Picture4.png

Các tiêu chuẩn Exit được đánh giá ở cuối chu kỳ thử nghiệm và được xác định trong kế hoạch thử nghiệm. Nó là tập hợp các điều kiện hoặc hoạt động phải được thực hiện để kết luận việc kiểm thử.

Các tiêu chí Exit xác định bao nhiêu thử nghiệm là đủ và khi hoạt động thử nghiệm có thể được khai báo đầy đủ hay không. Tiêu chuẩn được kết hợp đảm bảo và hoàn thành để xác định tiêu chuẩn kết thúc việc thử nghiệm.

Điều gì cần được hiện diện trong Tiêu chuẩn Exit?

 • Lý tưởng nhất, Exit hoặc Stop - tiêu chuẩn được xác định bằng cách kết hợp các yếu tố khác nhau và do đó là duy nhất trên tất cả các dự án. Nó phụ thuộc vào yêu cầu của dự án và do đó cần được xác định trong Kế hoạch kiểm thử; vào giai đoạn đầu của dự án. Các tham số được định nghĩa trong nó cần được định lượng càng nhiều, càng chi tiết càng tốt.

Dưới đây là vài gợi ý để được xem xét khi xác định tiêu chí Exit trong trường hợp kiểm thử chức năng hoặc hệ thống. Bạn có thể kết hợp vài hoặc tất cả các yếu tố dưới đây trong khi quyết định nơi để ngừng thử nghiệm theo nhu cầu của dự án của bạn.

Việc kiểm thử có thể được dừng lại khi:

a) Yêu cầu:

 • Đạt được 100% Yêu cầu đảm bảo.

b) Khiếm khuyết:

 • Xác định được / đạt được khiếm khuyết mong muốn

 • Tất cả các khiếm khuyết Hiện Stopper hoặc Blockers đều được sửa lỗi và các khiếm khuyết nguy hiểm hay Mức độ nghiêm trọng 1 đều trong trạng thái mở

 • Tất cả các khiếm khuyết ưu tiên cao được xác định và cố định.

 • Khiếm khuyết giảm xuống dưới mức xác định của kế hoạch kiểm thử

 • Rất ít khiếm khuyết ưu tiên có độ ưu tiên trung bình được mở , thường là giải quyết chúng tại chỗ

 • Rất ít khiếm khuyết ưu tiên thấp mà không ảnh hưởng đến việc sử dụng phần mềm.

 • Tất cả các khiếm khuyết ưu tiên cao được tái kiểm tra và đóng, kịch bản hồi quy tương ứng được thực hiện thành công.

c)Kiểm tra đảm bảo:

 • Đảm bảo việc kiểm thử nên có 95% đạt được.

 • Kiểm thử có tỷ lệ trường hợp Passed nên là 95%. Điều này có thể được tính theo công thức

Picture3.png

(Tổng số của TC Passed / Tổng số TC) * 100.

 • Tất cả các trường hợp kiểm thử quan trọng được thông qua.

 • 5% các trường hợp kiểm tra có thể được thất bại nhưng các trường hợp thử nghiệm không thành công được ưu tiên thấp.

 • Bảo hiểm chức năng hoàn toàn có thể đạt được.

 • Tất cả các chức năng / business chính được thực hiện thành công với các đầu vào khác nhau và đang làm việc tốt.

d)Thời hạn:

 • Đạt được thời hạn dự án hoặc thời hạn việc kiểm thử kết thúc

e)Tài liệu kiểm tra:

 • Tất cả các tài liệu kiểm thử / phân phối (Ví dụ - Kiểm tra Báo cáo tóm tắt) được chuẩn bị, xem xét và công bố công khai.

f)Ngân sách dự án:

 • Đảm bảo hạn mức ngân sách đề ra

g) Các cuộc họp "Go / No Go":

Picture2.png

Các cuộc họp "Go / No Go" đã được tiến hành với các bên liên quan và có quyết định xem dự án có nên đi vào sản xuất hay không.

2. Phần kết luận

 • Hãy làm cho việc kiểm thử đơn giản ở giai đoạn cuối.

 • Hãy trả lời những câu hỏi với một cách đơn giản là Có hoặc thể hiện bằng các con số

 • Nếu bạn nhận được hầu hết các câu trả lời là Có nghĩa là bạn có thể ngừng thử nghiệm vào thời điểm này. Nếu hầu hết các câu trả lời là Không có nghĩa là bạn phải kiểm tra những gì đã bỏ sót từ quá trình kiểm thử và điều này có thể giúp bạn tìm thấy một phương pháp kiểm thử hoàn thiện hơn.

 • Có phải tất cả các trường hợp kiểm tra thực hiện ít nhất một lần?

 • Là tỷ lệ Test Case passed theo quy định?

 • Việc đảm bảo kiểm thử đạt được hoàn chỉnh?

 • Có phải tất cả chức năng / business thực hiện ít nhất một lần?

 • Đạt được các khiếm khuyết ước tính sẽ xảy ra?

 • Có phải tất cả khiếm khuyết có độ ưu tiên cao được tìm thấy và sửa lỗi?

 • Các khiếm khuyết trung bình đều được kiểm tra và sửa lỗi?

 • Đã thực hiện kiểm tra hồi quy cho tất cả các khiếm khuyết đã được tìm thấy?

 • Đã đạt đến hạn mức ngân sách kiểm thử đề ra?

 • Có đạt được lần kiểm tra cuối cùng?

 • Có phải tất cả các tài liệu Phân phối ,kiểm tra xem xét và công bố công khai?

Kết luận

Sự kết hợp hoàn chỉnh của tất cả các tiêu chí trên sẽ giúp bạn tự tin khẳng định rằng, đến lúc này bạn đã có thể hoàn toàn dừng việc kiểm thử lại mà vẫn đảm bảo chất lượng phần mềm. Đặc biệt là chất lượng business của dự án sẽ được đảm bảo một cách khoa học.

Picture1.png

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: http://www.softwaretestinghelp.com/when-to-stop-testing-exit-criteria-in-software-testing/


All Rights Reserved