Nguyen Thi Hai Yen

@nguyenthihaiyen

Report

Hướng dẫn đầy đủ về Test Data Migration (phần 2)

75 2 0
0

Hướng dẫn đầy đủ về test migration dữ liệu - phần 1

87 2 0
0

Interface Testing là gì? Phân loại, chiến lược và công cụ?

86 0 0
0

Code Refactoring: Tại sao Tester cần biết về nó?

104 3 0
2

10 lý do tại sao bạn không phải là một Tester chuyên nghiệp

62 0 0
0

Có bất kỳ ranh giới bắt đầu và kết thúc với vai trò của QA trong Scrum không?

47 0 0
1

Thế nào là Smoke testing? Sanity testing? Sự khác nhau giữa Smoke testing và Sanity testing

1.2K 0 0
1

Thế nào là kiểm tra lại (Retesting) và kiểm thử hồi quy (Regression Testing)

749 1 0
0

Làm thế nào để nâng cao kỹ năng kiểm thử và đánh bại các cuộc thi!

107 1 0
-1

Vòng đời của bug

348 0 0
0

Sự khác nhau giữa test GUI và kiểm tra tính khả dụng (Usability testing)

495 1 0
0

Giới thiệu về Appium và hướng dẫn cài đặt Appium (phần 3)

371 0 2
1

Giới thiệu về Appium và hướng dẫn cài đặt Appium (phần 2)

530 0 2
1

Giới thiệu về Appium và hướng dẫn cài đặt Appium (phần 1)

1.6K 2 2
4

TOP 10 CÔNG CỤ KIẾM THỬ TỰ ĐỘNG CHO MOBILE APPS

614 0 0
0