Avatar

Nghệ thuật Coding

Media chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức, các case study từ các công ty lớn giúp engineer, designer có thể tạo ra những ứng dụng, dịch vụ chuyên nghiệp hơn.

18 214 2

Designer nên làm gì trong việc tối ưu hiệu năng Website

604 1 1
2

6 câu lệnh linux hay dùng trong phân tích log

1.7K 15 0
11

Toàn tập về Startup: Burn Rate

755 3 4
6

Đào sâu về MySQL

3.2K 19 8
17

Xây dựng ứng dụng realtime messaging bằng Firebase xử lí 100k request/s

1.8K 15 3
15

Engineer JAV thực hiện test theo cách kinh điển nhất như thế nào

1.0K 8 8
16

Những chú ý khi chọn MySQL làm database

1.6K 13 8
19

Thiết kế API Rate Limiting

1.3K 7 2
9

Hệ thống Viblo Code Challenge được xây dựng như thế nào

2.2K 20 25
32

Discord đã lưu trữ hàng tỉ messages mỗi ngày như thế nào

2.3K 15 2
24

Các kĩ sư Eureka đã tối ưu ứng dụng chat sử dụng gRPC như thế nào

583 5 2
5

Instagram đã sinh ra ID trong database của họ như thế nào

2.8K 17 12
27

Test tải hệ thống thực sự cần thiết?

710 6 0
10

Thiết kế hệ thống URL Shortening giống Bit.ly chịu tải 6 tỷ click 1 tháng

4.0K 22 7
45

Tại sao Google lại tìm kiếm rất nhanh?

2.2K 12 10
21

Các kĩ sư Grab thiết kế hệ thống “đàn hồi” sử dụng kĩ thuật Circuit Breaker như thế nào

974 3 3
8

Các kĩ sư ZOZO đã tạo ứng dụng Survey realtime xử lý 1000 người đồng thời như thế nào

1.3K 6 7
13

Các kĩ sư Pinterest đã xây dựng Progressive Web App như thế nào

1.2K 7 0
15