Avatar

Nghệ thuật Coding

Media chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức, các case study từ các công ty lớn giúp engineer, designer có thể tạo ra những ứng dụng, dịch vụ chuyên nghiệp hơn.

18 281 2 37.4K
Avatar

Designer nên làm gì trong việc tối ưu hiệu năng Website

827 1 1
 • Avatar
2
Avatar

6 câu lệnh linux hay dùng trong phân tích log

2.3K 16 0
12
Avatar

Toàn tập về Startup: Burn Rate

1.3K 3 4
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Đào sâu về MySQL

3.6K 21 8
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Xây dựng ứng dụng realtime messaging bằng Firebase xử lí 100k request/s

2.2K 16 3
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Engineer JAV thực hiện test theo cách kinh điển nhất như thế nào

1.2K 9 8
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Những chú ý khi chọn MySQL làm database

2.0K 14 8
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

Thiết kế API Rate Limiting

1.8K 7 2
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Hệ thống Viblo Code Challenge được xây dựng như thế nào

2.8K 21 25
 • Avatar
 • Avatar
33
Avatar

Discord đã lưu trữ hàng tỉ messages mỗi ngày như thế nào

2.7K 17 2
 • Avatar
 • Avatar
27
Avatar

Các kĩ sư Eureka đã tối ưu ứng dụng chat sử dụng gRPC như thế nào

766 6 2
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Instagram đã sinh ra ID trong database của họ như thế nào

3.4K 22 12
 • Avatar
 • Avatar
30
Avatar

Test tải hệ thống thực sự cần thiết?

863 6 0
10
Avatar

Thiết kế hệ thống URL Shortening giống Bit.ly chịu tải 6 tỷ click 1 tháng

4.5K 29 7
 • Avatar
 • Avatar
49
Avatar

Tại sao Google lại tìm kiếm rất nhanh?

2.6K 14 10
 • Avatar
 • Avatar
21
Avatar

Các kĩ sư Grab thiết kế hệ thống “đàn hồi” sử dụng kĩ thuật Circuit Breaker như thế nào

1.2K 4 3
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Các kĩ sư ZOZO đã tạo ứng dụng Survey realtime xử lý 1000 người đồng thời như thế nào

1.4K 7 7
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Các kĩ sư Pinterest đã xây dựng Progressive Web App như thế nào

1.3K 7 0
15
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.