0

Phân biệt Functional Testing Vs Non-Functional Testing

Functional Testing là gì?

Kiểm tra chức năng là một kiểu kiểm tra mà xác minh rằng mỗi chức năng của phần mềm hoạt động phù hợp với yêu cầu nêu ra.Việc kiểm tra này chủ yếu bao gồm kiểm tra hộp đen và nó không liên quan đến code của ứng dụng

Mỗi chức năng của hệ thống được kiểm tra bằng cách cung cấp đầu vào thích hợp, xác minh đầu ra và so sánh kết quả thực tế với kết quả mong đợi.Việc kiểm tra này bao gồm kiểm tra dữ liệu người dùng, APIs, database, bảo mật, ứng dụng client/ server , và chức năng của ứng dụng sau kiểm tra.Việc kiểm tra này có thể được làm bằng tay hoặc tự động.

Non-Functional Testing là gì

kiểm tra phi chức năng là một kiểu kiểm tra để kiểm tra những mặt phi chức năng( sự trình bày, khả năng sử dụng, sự tin cậy,etc) của một ứng dụng phần mềm. Nó được thiết kế một cách rõ ràng để kiểm tra sự sẵn sàng của hệ thống theo các thông số phi chức năng khi mà mà không giải quyết được bằng kiểm tra chức năng Một ví dụ của kiểm tra phi chức năng sẽ kiểm tra có bao nhiêu nguời có thể đăng nhập đồng thời vào một phần mềm. kiểm tra phi chức năng cũng quan trọng như kiểm tra chức năng và ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách.

Functional Testing Vs Non-Functional Testing

Thông số Functional Testing Non-Functional Testing
Thực hiện Nó được thực hiện trước kiểm tra phi chức năng Nó được thực hiện sau kiểm tra phi chức năng
Vùng tập trung Nó đươc dựa trên yêu cầu của khách hàng Nó dựa trên sự mong chờ của khách hàng
Yêu cầu Dễ định nghĩa được chức năng yêu cầu Khó định nghĩa được yêu cầu cho kiểm tra phi chức năng
Sử dụng Giúp xác nhận cách ứng xử của ứng dụng Giúp xác nhận sự thể hiện của ứng dụng
Mục tiêu Thực hiện xác nhận hành động của phần mềm xác nhận ( performance) của phần mềm
Những yêu cầu Kiểm tra chức năng được xác nhận sử dụng chức năng Loại kiểm tra này xác nhận các thông số kĩ thuật
manual rất dễ dàng khó khăn
Ví dụ Kiểm tra chức năng đăng nhập Bảng điều khiển( dashboard) nên tải trong 2 giây

Kiểu kiểm tra

Functional Testing

 • Unit testing
 • Smoke testing
 • User Acceptance
 • Integration Testing
 • Regression testing
 • Localization
 • Globalization
 • Interoperability

Non-Functional Testing

 • Performance Testing
 • Volume Testing
 • Scalability
 • Usability Testing
 • Load Testing
 • Stress Testing
 • Compliance Testing
 • Portability Testing
 • Disaster Recover Testing

Nguồn: https://www.guru99.com/functional-testing-vs-non-functional-testing.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.