nghethuatcoding

nghethuatcoding

Sort by: Newest posts
Avatar

Xây dựng ứng dụng realtime messaging bằng Firebase xử lí 100k request/s

2.4K 16 3
Avatar

Engineer JAV thực hiện test theo cách kinh điển nhất như thế nào

1.3K 9 8
Avatar

Những chú ý khi chọn MySQL làm database

2.2K 14 8
Avatar

Thiết kế API Rate Limiting

2.2K 7 2
  • Avatar
  • Avatar
9
Avatar

Hệ thống Viblo Code Challenge được xây dựng như thế nào

3.1K 22 25
Avatar

Các kĩ sư Eureka đã tối ưu ứng dụng chat sử dụng gRPC như thế nào

873 6 2
  • Avatar
  • Avatar
7
Avatar

Các kĩ sư ZOZO đã tạo ứng dụng Survey realtime xử lý 1000 người đồng thời như thế nào

1.4K 7 7
Avatar

Các kĩ sư Pinterest đã xây dựng Progressive Web App như thế nào

1.4K 8 0
16

nghethuatcoding


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.