nghethuatcoding

nghethuatcoding

Sort by: Newest posts
Avatar

Xây dựng ứng dụng realtime messaging bằng Firebase xử lí 100k request/s

2.1K 15 3
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Engineer JAV thực hiện test theo cách kinh điển nhất như thế nào

1.2K 9 8
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Những chú ý khi chọn MySQL làm database

1.9K 14 8
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

Thiết kế API Rate Limiting

1.7K 7 2
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Hệ thống Viblo Code Challenge được xây dựng như thế nào

2.6K 21 25
 • Avatar
 • Avatar
33
Avatar

Các kĩ sư Eureka đã tối ưu ứng dụng chat sử dụng gRPC như thế nào

719 6 2
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Các kĩ sư ZOZO đã tạo ứng dụng Survey realtime xử lý 1000 người đồng thời như thế nào

1.3K 6 7
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

Các kĩ sư Pinterest đã xây dựng Progressive Web App như thế nào

1.3K 7 0
15

nghethuatcoding


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.