nghethuatcoding

nghethuatcoding

Sort by: Newest posts
Avatar

Xây dựng ứng dụng realtime messaging bằng Firebase xử lí 100k request/s

2.8K 17 3
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Engineer JAV thực hiện test theo cách kinh điển nhất như thế nào

1.9K 9 8
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Những chú ý khi chọn MySQL làm database

2.5K 14 8
 • Avatar
 • Avatar
21
Avatar

Thiết kế API Rate Limiting

3.2K 14 2
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Hệ thống Viblo Code Challenge được xây dựng như thế nào

3.4K 22 26
 • Avatar
 • Avatar
36
Avatar

Các kĩ sư Eureka đã tối ưu ứng dụng chat sử dụng gRPC như thế nào

1.0K 7 2
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Các kĩ sư ZOZO đã tạo ứng dụng Survey realtime xử lý 1000 người đồng thời như thế nào

1.5K 7 7
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Các kĩ sư Pinterest đã xây dựng Progressive Web App như thế nào

1.6K 8 0
17

nghethuatcoding


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.