QA

QA

Sort by: Newest posts
Avatar

Cách định vị các thành phần trong trình duyệt Chrome và IE để xây dựng tập lệnh Selenium

1.3K 2 0
0
Avatar

Quản lý rủi ro trong phát triển phần mềm và dự án kĩ thuật phần mềm

3.7K 1 0
1
Avatar

Severity (Mức độ nghiêm trọng) & Priority (Mức độ ưu tiên) trong Testing: Sự khác biệt và ví dụ

10.3K 1 0
1
Avatar

Kiểm thử bảo mật (Security Testing)

3.5K 1 0
1
Avatar

Selenium WebDriver - Tương tác người dùng (I)

729 0 0
1
Avatar

Kiểm thử thăm dò cùng với Google Extensions

2.9K 0 0
1
Avatar

10 thách thức tiêu biểu mà các Tester phải đối mặt ở nơi làm việc và cách để vượt qua chúng

733 1 4
  • Avatar
  • Avatar
2
Avatar

Risks and Testing - Rủi ro và Kiểm thử

1.6K 0 0
0
Avatar

Một số kĩ năng quản lý team test để trở nên hiệu quả và happy hơn

668 1 0
1
Avatar

Sử dụng Firebase cho việc gửi nhanh bản test của ứng dụng đến đội ngũ kiểm tra chất lượng

3.0K 1 1
  • Avatar
4
Avatar

Kỹ năng mềm cho QA - Kiểm soát thời gian của bạn

111 0 0
1
Avatar

Hướng dẫn kiểm thử ứng dụng: Công cụ, Cách thức?

272 0 0
0
Avatar

Lỡ nâng version của máy Android thì phải làm sao ?

421 0 4
  • Avatar
  • Avatar
3
Avatar

Hướng dẫn kiểm tra khả năng sử dụng (Usability Testing): Hướng dẫn bắt đầu hoàn chỉnh

631 2 0
0
Avatar

Các công cụ test tự động tốt nhất dành cho ứng dụng Android

1.5K 0 0
0
Avatar

Tìm hiểu về Performance Testing trong kiểm thử tự động

1.8K 3 0
2
Avatar

Làm thế nào để tích hợp UFT (QTP) với ALM (HP ALM Quality Center) (Phần 5)

88 0 0
0
Avatar

Selenium Webdriver P-01- Locator

308 0 0
1
Avatar

Giới thiệu về kiểm thử phi chức năng

7.7K 2 0
4
Avatar

Năm cách tối ưu hóa việc test cho việc tích hợp liên tục

177 0 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.