ISTQB foundation

ISTQB foundation

Sort by: Newest posts
Avatar

Ưu điểm và nhược điểm của Test Matrix

3.2K 0 0
1
Avatar

Các khái niệm cơ bản trong Testing - Quy trình Test (Phần 2)

472 3 0
1
Avatar

Các khái niệm cơ bản về Testing cho người bắt đầu

1.0K 6 0
6
Avatar

Chứng chỉ ISTQB có thực sự cần thiết đối với Tester / QA ?

15.2K 6 0
3
Avatar

[ISTQB foundation] Chapter 3: Static testing

935 1 0
1
Avatar

Regression Testing

210 0 0
1
Avatar

Test level - ISTQB foudation

1.2K 3 0
2
Avatar

Các hoạt động trong kiểm thử phần mềm vầ các task tương ứng

2.1K 1 0
2
Avatar

7 nguyên lý trong kiểm thử phần mềm

5.1K 1 0
3

ISTQB foundation


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.