ISTQB foundation

ISTQB foundation

Sort by: Newest posts

Ưu điểm và nhược điểm của Test Matrix

163 0 0
0

Các khái niệm cơ bản trong Testing - Quy trình Test (Phần 2)

72 2 0
1

Các khái niệm cơ bản về Testing cho người bắt đầu

168 4 0
6

Chứng chỉ ISTQB có thực sự cần thiết đối với Tester / QA ?

1.7K 2 0
1

[ISTQB foundation] Chapter 3: Static testing

243 0 0
1

Regression Testing

73 0 0
1

Test level - ISTQB foudation

374 2 0
2

Các hoạt động trong kiểm thử phần mềm vầ các task tương ứng

388 1 0
2

7 nguyên lý trong kiểm thử phần mềm

818 1 0
2

ISTQB foundation