ISTQB foundation

ISTQB foundation

Sort by: Newest posts
Avatar

Ưu điểm và nhược điểm của Test Matrix

455 0 0
1
Avatar

Các khái niệm cơ bản trong Testing - Quy trình Test (Phần 2)

94 2 0
1
Avatar

Các khái niệm cơ bản về Testing cho người bắt đầu

183 4 0
6
Avatar

Chứng chỉ ISTQB có thực sự cần thiết đối với Tester / QA ?

2.4K 2 0
1
Avatar

[ISTQB foundation] Chapter 3: Static testing

307 1 0
1
Avatar

Regression Testing

79 0 0
1
Avatar

Test level - ISTQB foudation

419 2 0
2
Avatar

Các hoạt động trong kiểm thử phần mềm vầ các task tương ứng

522 1 0
2
Avatar

7 nguyên lý trong kiểm thử phần mềm

1.0K 1 0
2

ISTQB foundation


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.