ISTQB foundation

ISTQB foundation

Sort by: Newest posts
Avatar

Ưu điểm và nhược điểm của Test Matrix

815 0 0
1
Avatar

Các khái niệm cơ bản trong Testing - Quy trình Test (Phần 2)

119 2 0
1
Avatar

Các khái niệm cơ bản về Testing cho người bắt đầu

239 4 0
6
Avatar

Chứng chỉ ISTQB có thực sự cần thiết đối với Tester / QA ?

4.1K 3 0
1
Avatar

[ISTQB foundation] Chapter 3: Static testing

385 1 0
1
Avatar

Regression Testing

96 0 0
1
Avatar

Test level - ISTQB foudation

523 2 0
2
Avatar

Các hoạt động trong kiểm thử phần mềm vầ các task tương ứng

774 1 0
2
Avatar

7 nguyên lý trong kiểm thử phần mềm

1.4K 1 0
2

ISTQB foundation


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.