0

5 vấn đề trong kiểm thử và phương pháp giải quyết

Kiểm thử phần mềm là một phần không thể thiếu trong bất kỳ giai đoạn phát triển phần mềm nào. Kiểm thử thường chiếm hơn 50% chi phí phát sinh trong việc phát triển một phần mềm. Phần mềm càng phức tạp thì càng cần nhiều thời gian và nguồn lực để đảm bảo rằng các sai sót được phát hiện Tuy nhiên, có nhiều dự án phát triển phần mềm chưa đạt được mong đợi này. Phần mềm hoặc hệ thống thường được tung ra thị trường với hàng trăm lỗi trong đó. Kết quả là chất lượng sản phẩm kém làm mất nhiều thời gian, tiền bạc cho cả công ty phát triển phần mềm cũng như khách hàng. Để tránh những vấn đề như vậy, các trưởng nhóm hoặc người quản lý phải giải quyết một số vấn đề thường xảy ra với kiểm thử phần mềm. Hãy để chúng tôi đi qua 5 vấn đề kiểm thử phần mềm chính và các phương pháp để giải quyết chúng.

1. Lịch trình kiểm thử không phù hợp:

Kiểm thử là một việc tốn thời gian. Nó phải như vậy vì nó được thực hiện để tìm ra những khuyết điểm hoặc bất cập của hệ thống trong các điều kiện khác nhau. Kiểm tra cần đi đôi với phát triển. Điều này sẽ đảm bảo rằng các bất cập hoặc lỗi trong một chức năng của hệ thống sẽ được nhóm phát triển xử lý sớm hơn.

Tuy nhiên, điều thường xuyên xảy ra hơn là các nhà quản lý tiếp tục trì hoãn thử nghiệm cho đến cuối quá trình phát triển, dẫn đến tiến độ của quy trình không đầy đủ.

>> Việc kiểm thử phải đảm bảo thực hiện từ rất sớm ngay từ khi bắt đầu quá trình phát triển nhằm phân tích tìm ra những điểm bất cập từ khi bắt đầu thiết kế. Điều này sẽ cung cấp cho nhóm thử nghiệm đủ thời gian để xem xét toàn diện các bất cập và lỗ hổng của hệ thống.

2. Môi trường và công cụ kiểm tra không đủ:

Các công cụ và môi trường là xương sống của kiểm thử phần mềm. Tuy nhiên, thử nghiệm thường được thực hiện trong môi trường thử nghiệm không đầy đủ. Một khía cạnh khác là quá phụ thuộc vào các công cụ kiểm tra thủ công. Hơn nữa, bản thân một số thành phần môi trường cũng bị khiếm khuyết. Điều thường thấy là môi trường thử nghiệm, dữ liệu thử nghiệm và phần mềm thử nghiệm không được kiểm soát cấu hình đầy đủ.

>> Người quản lý nhóm phải đảm bảo đáp ứng các yêu cầu thực tế hoặc gần đủ về phần cứng và phần mềm trong môi trường thử nghiệm. Điều này sẽ làm giảm thiểu tối đa sat sót khi phần mềm đến tay người dùng cuối. Người quản lý nhóm cũng phải triển khai các công cụ kiểm tra tự động nếu quá trình kiểm tra phức tạp. Điều này sẽ đảm bảo rằng thử nghiệm được thực hiện nhanh chóng, với nguồn lực hạn chế và giảm thiểu những sai sót hơn trong hệ thống

3. Tư duy kiểm thử sai

Lỗi về con người là lỗi rất cơ bản và khó khắc phục. Người kiểm thử có thể hiểu sai spec hoặc tư duy của nhóm kiểm thử phần mềm xoay quanh việc tìm ra chức năng của hệ thống hơn là tìm ra các khiếm khuyết trong đó. Bản thân điều này cấm nhóm tìm ra các sai sót trong phần mềm.

>> Nhiệm vụ của trưởng nhóm là khắc sâu khái niệm rằng kiểm tra được thực hiện để tìm ra lỗi với hệ thống hoặc phần mềm trong các điều kiện khác nhau và không phải để chứng minh rằng nó hoạt động

4. Các bài học kinh nghiệm trước thường bị bỏ qua

Người ta thường thấy rằng các vấn đề giống nhau được lặp đi lặp lại trong các hệ thống, dự án này đến dự án khác.

>> Đây hoàn toàn là một vấn đề liên quan đến quản lý. Ban quản lý phải đảm bảo rằng các trưởng nhóm đủ cẩn thận để ghi chép lại từng bài học kinh nghiệm trong các dự án trước và thực hiện chúng trong các dự án sau đó.

5. Quy trình kiểm tra tích hợp không tốt

Điều này có nghĩa là các thành phần nhỏ được kiểm tra chưa kỹ lưỡng dẫn đến việc tích hợp các modul thành chức năng lớn dẫn đến sai sót để lọt nhiều bug.

>> Nhóm kiểm tra phải đảm bảo rằng các thành phần nhỏ phải được kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo hoạt động đúng chức năng yêu cầu để khi ghép nối tất cả các chức năng lớn phải hoạt động tốt, không để xảy ra sai sót. Điều này chỉ có thể xảy ra nếu đội dự án phát triển làm việc được phối hợp tốt.

nguồn tài liệu : https://www.testbytes.net/blog/software-testing-issues/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.