review

review

Sort by: Newest posts
Avatar

Năm 2022 của tôi

594 3 5
  • Avatar
  • Avatar
14
Avatar

[CKA] Review kỳ thi CKA và kinh nghiệm xương máu rút ra sau khi thi

6.3K 40 10
  • Avatar
  • Avatar
52
Avatar

Tản mạn về Nhập Môn Lập Trình(phần 2)

524 1 0
3
Avatar

Làm PM có gì vui ?!

838 1 0
8
Avatar

Làm thế nào để người dùng có thể rating ngay trên ứng dụng?

839 0 0
4
Avatar

Static testing

369 1 0
0
Avatar

Sử dụng tính năng Google Play In-App Review cho ứng dụng

2.0K 3 0
7
Avatar

Kỹ thuật review test case hiệu quả

3.6K 3 0
6
Avatar

Chia sẻ một vài kinh nghiệm và các tip giúp tăng năng suất khi review code

1.7K 3 1
  • Avatar
7
Avatar

Code reviewing as a mindset

311 1 0
1
Avatar

Android Wear và TizenWatch sự giống và khác nhau.

422 0 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.