review

review

Sort by: Newest posts
Avatar

Năm 2022 của tôi

535 3 5
  • Avatar
  • Avatar
14
Avatar

[CKA] Review kỳ thi CKA và kinh nghiệm xương máu rút ra sau khi thi

3.2K 35 10
  • Avatar
  • Avatar
51
Avatar

Tản mạn về Nhập Môn Lập Trình(phần 2)

406 1 0
2
Avatar

Làm PM có gì vui ?!

791 1 0
7
Avatar

Làm thế nào để người dùng có thể rating ngay trên ứng dụng?

679 0 0
4
Avatar

Static testing

277 1 0
0
Avatar

Sử dụng tính năng Google Play In-App Review cho ứng dụng

1.7K 3 0
6
Avatar

Kỹ thuật review test case hiệu quả

2.8K 3 0
6
Avatar

Chia sẻ một vài kinh nghiệm và các tip giúp tăng năng suất khi review code

1.6K 3 1
  • Avatar
7
Avatar

Code reviewing as a mindset

296 1 0
1
Avatar

Android Wear và TizenWatch sự giống và khác nhau.

421 0 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.