Vim

Vim

Sort by: Newest posts

Cấu hình và cài đặt Vim từ A-Z

463 4 3
7

Bạn đã biết dùng Vim chưa? Vim chứ không phải là Vim nhé.

473 4 0
5

Hướng dẫn dùng VIM cho người mới ( Phần 1 )

396 2 1
2

Vim gồm những gì nhỉ? Bạn đã biết hết chưa ?

402 1 0
1

Tôi đã học Vim như thế nào?

1.8K 9 2
12

Các lệnh điều hướng trong Vim - Navigation in Vim

134 0 0
1

[Toolkit] Configuring Your Vim

101 0 0
0

Cơ bản về Vim cho người mới bắt đầu

2.8K 1 0
6

[IDE hoá NeoVim] Phần 2.1 Những plugins cần thiết

1.5K 0 1
4

[IDE hoá NeoVim] Phần 1 Cài đặt plugins và Setup NeoVim cơ bản

3.5K 2 1
7

Setting up NeoVim on Ubuntu

1.6K 0 0
3

Một số thứ hay ho với Vim

983 3 6
5

Vim và một số lệnh hay dùng

305 0 0
1

Làm quen với Vim

286 4 2
5

VIM Editor Commands

151 0 0
-3

Vim và cách xử lý những công việc mang tính lặp lại

432 3 1
9

Tìm hiểu trình biên soạn văn bản trên dòng lệnh VIM

1.7K 3 0
8

Một vài câu lệnh hữu ích khi sử dụng Vim

4.3K 4 1
7

Vim tips: Marking

169 0 0
1

Vim basic knowledge

481 1 0
6