Vim

Vim

Sort by: Newest posts
Avatar

Thích hoc VIM: Cài đặt plugin

235 0 0
1
Avatar

Thích học VIM: Buffer

135 0 0
1
Avatar

Thích học VIM: Cài đặt mặc định

188 0 0
2
Avatar

Thích học VIM: Colorscheme

230 0 0
1
Avatar

Thích học VIM: Macro

314 0 0
1
Avatar

Thích học VIM: Sao chép, dán, visual mode, undo, redo và register

511 1 0
1
Avatar

Thích học VIM: Thêm, xóa, sửa

479 2 0
4
Avatar

Thích học VIM: Di chuyển con trỏ

551 0 0
5
Avatar

Thích học VIM: Giới thiệu

1.0K 0 6
  • Avatar
  • Avatar
2
Avatar

Cấu hình và cài đặt Vim từ A-Z

3.3K 5 3
  • Avatar
  • Avatar
8
Avatar

Bạn đã biết dùng Vim chưa? Vim chứ không phải là Vim nhé.

1.1K 5 0
6
Avatar

Hướng dẫn dùng VIM cho người mới ( Phần 1 )

883 2 1
  • Avatar
2
Avatar

Vim gồm những gì nhỉ? Bạn đã biết hết chưa ?

519 2 0
2
Avatar

Tôi đã học Vim như thế nào?

2.9K 10 2
  • Avatar
  • Avatar
15
Avatar

Các lệnh điều hướng trong Vim - Navigation in Vim

547 1 0
1
Avatar

[Toolkit] Configuring Your Vim

275 0 0
0
Avatar

Cơ bản về Vim cho người mới bắt đầu

26.8K 3 0
14
Avatar

[IDE hoá NeoVim] Phần 2.1 Những plugins cần thiết

4.2K 2 2
  • Avatar
  • Avatar
6
Avatar

[IDE hoá NeoVim] Phần 1 Cài đặt plugins và Setup NeoVim cơ bản

13.2K 3 1
  • Avatar
8
Avatar

Setting up NeoVim on Ubuntu

5.4K 0 0
3
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.