Vim

Vim

Sort by: Newest posts
Avatar

Cấu hình và cài đặt Vim từ A-Z

667 4 3
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Bạn đã biết dùng Vim chưa? Vim chứ không phải là Vim nhé.

510 4 0
5
Avatar

Hướng dẫn dùng VIM cho người mới ( Phần 1 )

426 2 1
 • Avatar
2
Avatar

Vim gồm những gì nhỉ? Bạn đã biết hết chưa ?

426 1 0
1
Avatar

Tôi đã học Vim như thế nào?

1.9K 9 2
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Các lệnh điều hướng trong Vim - Navigation in Vim

159 0 0
1
Avatar

[Toolkit] Configuring Your Vim

112 0 0
0
Avatar

Cơ bản về Vim cho người mới bắt đầu

4.4K 2 0
6
Avatar

[IDE hoá NeoVim] Phần 2.1 Những plugins cần thiết

2.0K 0 1
 • Avatar
4
Avatar

[IDE hoá NeoVim] Phần 1 Cài đặt plugins và Setup NeoVim cơ bản

4.5K 2 1
 • Avatar
7
Avatar

Setting up NeoVim on Ubuntu

2.0K 0 0
3
Avatar

Một số thứ hay ho với Vim

1.0K 3 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Vim và một số lệnh hay dùng

333 0 0
1
Avatar

Làm quen với Vim

286 4 2
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

VIM Editor Commands

153 0 0
-3
Avatar

Vim và cách xử lý những công việc mang tính lặp lại

439 3 1
 • Avatar
9
Avatar

Tìm hiểu trình biên soạn văn bản trên dòng lệnh VIM

1.9K 3 0
8
Avatar

Một vài câu lệnh hữu ích khi sử dụng Vim

4.7K 4 1
 • Avatar
7
Avatar

Vim tips: Marking

176 0 0
1
Avatar

Vim basic knowledge

519 1 0
6
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.