Vim

Vim

Sort by: Newest posts
Avatar

Thích hoc VIM: Cài đặt plugin

60 0 0
1
Avatar

Thích học VIM: Buffer

47 0 0
1
Avatar

Thích học VIM: Cài đặt mặc định

87 0 0
2
Avatar

Thích học VIM: Colorscheme

89 0 0
1
Avatar

Thích học VIM: Macro

66 0 0
1
Avatar

Thích học VIM: Sao chép, dán, visual mode, undo, redo và register

125 1 0
1
Avatar

Thích học VIM: Thêm, xóa, sửa

376 2 0
3
Avatar

Thích học VIM: Di chuyển con trỏ

309 0 0
4
Avatar

Thích học VIM: Giới thiệu

872 0 2
  • Avatar
  • Avatar
2
Avatar

Cấu hình và cài đặt Vim từ A-Z

1.9K 5 3
  • Avatar
  • Avatar
8
Avatar

Bạn đã biết dùng Vim chưa? Vim chứ không phải là Vim nhé.

795 4 0
5
Avatar

Hướng dẫn dùng VIM cho người mới ( Phần 1 )

551 2 1
  • Avatar
2
Avatar

Vim gồm những gì nhỉ? Bạn đã biết hết chưa ?

475 1 0
1
Avatar

Tôi đã học Vim như thế nào?

2.2K 9 2
  • Avatar
  • Avatar
13
Avatar

Các lệnh điều hướng trong Vim - Navigation in Vim

246 0 0
1
Avatar

[Toolkit] Configuring Your Vim

194 0 0
0
Avatar

Cơ bản về Vim cho người mới bắt đầu

12.5K 3 0
11
Avatar

[IDE hoá NeoVim] Phần 2.1 Những plugins cần thiết

3.2K 2 2
  • Avatar
  • Avatar
6
Avatar

[IDE hoá NeoVim] Phần 1 Cài đặt plugins và Setup NeoVim cơ bản

8.5K 3 1
  • Avatar
8
Avatar

Setting up NeoVim on Ubuntu

3.5K 0 0
3
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.