Vim

Vim

Sort by: Newest posts
Avatar

Thích hoc VIM: Cài đặt plugin

133 0 0
1
Avatar

Thích học VIM: Buffer

84 0 0
1
Avatar

Thích học VIM: Cài đặt mặc định

127 0 0
2
Avatar

Thích học VIM: Colorscheme

124 0 0
1
Avatar

Thích học VIM: Macro

136 0 0
1
Avatar

Thích học VIM: Sao chép, dán, visual mode, undo, redo và register

229 1 0
1
Avatar

Thích học VIM: Thêm, xóa, sửa

440 2 0
4
Avatar

Thích học VIM: Di chuyển con trỏ

376 0 0
5
Avatar

Thích học VIM: Giới thiệu

952 0 5
Avatar

Cấu hình và cài đặt Vim từ A-Z

2.5K 5 3
  • Avatar
  • Avatar
8
Avatar

Bạn đã biết dùng Vim chưa? Vim chứ không phải là Vim nhé.

960 4 0
5
Avatar

Hướng dẫn dùng VIM cho người mới ( Phần 1 )

666 2 1
  • Avatar
2
Avatar

Vim gồm những gì nhỉ? Bạn đã biết hết chưa ?

482 1 0
1
Avatar

Tôi đã học Vim như thế nào?

2.4K 9 2
  • Avatar
  • Avatar
13
Avatar

Các lệnh điều hướng trong Vim - Navigation in Vim

353 1 0
1
Avatar

[Toolkit] Configuring Your Vim

227 0 0
0
Avatar

Cơ bản về Vim cho người mới bắt đầu

17.7K 3 0
13
Avatar

[IDE hoá NeoVim] Phần 2.1 Những plugins cần thiết

3.7K 2 2
  • Avatar
  • Avatar
6
Avatar

[IDE hoá NeoVim] Phần 1 Cài đặt plugins và Setup NeoVim cơ bản

10.5K 3 1
  • Avatar
8
Avatar

Setting up NeoVim on Ubuntu

4.3K 0 0
3
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.