Self Improvement

Self Improvement

Sort by: Newest posts

MỘT SỐ TRANG WEB HỌC LẬP TRÌNH KHÁ HAY.

178 3 0
1

Những kỹ năng và yêu cầu đối với nghề BRSE

38 0 0
0

Cách suy nghĩ "Master 3 lĩnh vực" để có thể trở thành nhân lực super rare

51 0 0
0

Bạn có quá nhiều thứ để học nhưng không có thời gian?

285 1 0
6

10 lời khuyên cho việc quản lý thời gian trong một thế giới đa nhiệm

460 1 0
2

Luyện kỹ năng code Python với Python Challenge

1.9K 4 1
11

It’s Okay to “Forget” What You Read !

121 3 0
6

Sự khác biệt giữa Chuyên Nghiệp và Nghiệp Dư

1.1K 11 0
3

Bạn sử dụng 48 quả cà chua như thế nào trong ngày ?

351 2 0
3

Self Improvement