May Fest

May Fest

Sort by: Newest posts
Avatar

Một số hàm mất mát sử dụng cho Object Detection

2.1K 0 0
10
Avatar

Blockchain đổ bộ nền công nghiệp Gaming - cơ hội hay rủi ro ? Cùng lời chia sẻ về việc cá nhân mình đang kiếm thêm thu nhập bằng cách chơi các Blockchain Game như thế nào

2.8K 8 5
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

Lộ trình trở thành kỹ sư cầu nối (BrSE)

15.0K 26 7
 • Avatar
 • Avatar
34
Avatar

Thời buổi covid, có Messenger Bot cập nhật tình hình cho thì còn gì bằng

813 8 5
 • Avatar
 • Avatar
19
Avatar

[Kubernetes storage] Học cách sử dụng Persistent Volume (PV) và Persistent Volume Claim (PVC)

10.5K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Tìm hiểu về Nginx (phần 3)

1.1K 5 0
4
Avatar

Hướng dẫn tìm bug wordpress plugin (phần 3)

629 2 2
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

5 LÝ DO BẠN NÊN DÙNG POWER BI THAY THẾ EXCEL ĐỂ LÀM BÁO CÁO

716 1 1
 • Avatar
1
Avatar

Kiểm tra chịu tải của server với K6.io (Phần 1)

5.6K 9 3
 • Avatar
 • Avatar
19
Avatar

Tìm hiểu đôi chút về Cloudflare

2.0K 10 5
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

Sự kết hợp hoàn hảo của Scrapy và Splash (Phần 2)

1.6K 5 0
7
Avatar

Send Mail đơn giản trong Laravel

1.9K 2 0
4
Avatar

Autocorrect

314 0 0
5
Avatar

Tạo dark mode đơn giản với TailwindCSS và snowpack

1.0K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Tìm hiểu về mixin trong VueJS (P1)

2.1K 5 1
 • Avatar
17
Avatar

Cấu trúc thư mục với SASS

1.6K 4 0
8
Avatar

Một câu hỏi ngày xưa

533 2 3
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Lean Code CSS

773 2 0
5
Avatar

Hướng dẫn đa ngôn ngữ cho dự án React.js sử dụng react-i18next

9.0K 11 0
13
Avatar

[Laravel] Một chút về API với Laravel

974 6 2
 • Avatar
 • Avatar
7
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.