SASS

SASS

Sort by: Newest posts

[Front-end Developer] Một vài mẹo để viết code CSS chuyên nghiệp hơn

1.7K 19 15
31

[Front-end Developer] Viết CSS sao cho chuẩn không cần chỉnh

1.1K 15 7
20

SASS/SCSS - CSS Preprocessor.

59 0 0
-1

Những thuộc tính thú vị trong CSS P2

129 1 0
2

10 Mixins SASS tuyệt vời (SCSS)

405 3 1
4

Giới thiệu Sass Modules

83 0 0
1

Sass là gì ? Cài đặt và biên dịch Sass sang CSS (Install and Compile Sass)

1.9K 4 3
4

Cấu trúc files trong các dự án sử dụng Sass với 7-1 Pattern Architecture

1.1K 7 0
6

Tiết kiệm thời gian của bạn với SASS

59 1 0
0

Sử dụng SASS với create-react-app

2.6K 0 0
5

CSS preprocessors - Which CSS preprocessor language should you choose? – Phần 2

231 2 1
5

Caching current selector (&) trong Sass

39 0 0
1

Make counter list gradient color by simple CSS technical

36 0 0
0

Smooth vertical menu line

62 0 0
1

CSS preprocessors và những điều cần biết – Phần 1

1.1K 5 2
12

Styling made even more stylish with Sass

115 0 1
3

Sass advance for Front End

151 2 0
4

Một vài thủ thuật CSS mà chính Frontend có thể còn chưa biết (Phần 11)

2.6K 10 2
31

Tại sao không nên quá lạm dụng @extend trong SASS?

603 1 0
4

Những kiến thức cơ bản về SASS/SCSS

1.2K 1 1
6