SASS

SASS

Sort by: Newest posts

[Front-end Developer] Một vài mẹo để viết code CSS chuyên nghiệp hơn

2.1K 20 15
33

[Front-end Developer] Viết CSS sao cho chuẩn không cần chỉnh

1.3K 16 7
21

SASS/SCSS - CSS Preprocessor.

80 0 0
-1

Những thuộc tính thú vị trong CSS P2

143 1 0
2

10 Mixins SASS tuyệt vời (SCSS)

497 3 1
5

Giới thiệu Sass Modules

125 0 0
1

Sass là gì ? Cài đặt và biên dịch Sass sang CSS (Install and Compile Sass)

2.3K 4 3
4

Cấu trúc files trong các dự án sử dụng Sass với 7-1 Pattern Architecture

1.4K 7 0
6

Tiết kiệm thời gian của bạn với SASS

61 1 0
0

Sử dụng SASS với create-react-app

3.4K 0 0
5

CSS preprocessors - Which CSS preprocessor language should you choose? – Phần 2

239 2 1
5

Caching current selector (&) trong Sass

49 0 0
1

Make counter list gradient color by simple CSS technical

50 1 0
0

Smooth vertical menu line

68 0 0
1

CSS preprocessors và những điều cần biết – Phần 1

1.3K 5 2
12

Styling made even more stylish with Sass

130 0 1
3

Sass advance for Front End

155 2 0
4

Một vài thủ thuật CSS mà chính Frontend có thể còn chưa biết (Phần 11)

2.6K 10 2
31

Tại sao không nên quá lạm dụng @extend trong SASS?

690 1 0
4

Những kiến thức cơ bản về SASS/SCSS

1.5K 1 1
6