Java

Java

Sort by: Newest posts

Design patterns

3.8K 4 0
0

Một coder không có kĩ năng design cũng có thể tạo ra ứng dụng Web với 32 công cụ tiện lợi sau

4.0K 61 6
23

Luận về UI trên smartphone : làm theo tất cả những gì user và khách hàng yêu cầu, 99% sẽ dẫn đến việc phá tan tành một ứng dụng

1.4K 13 0
7

Những nguyên tắc, những định luật của lập trình mà chúng ta nên có sẵn trong đầu

7.4K 49 6
33

Những nguyên tắc đảm bảo tính dễ đọc của method (Cyclomatic Complexity) - dành cho người mới lập trình

2.6K 18 0
6

React.js làm cho Ajax trở nên cực kì đơn giản

3.3K 16 0
4

TÌM HIỂU ACTION BAR COMPAT TRONG ANDROID – PHẦN 2

2.3K 2 0
0

Property Animation in Android.

1.0K 1 0
1

Gửi nhận data, event giữa các panel trong Apache Wicket

128 0 1
0

LibGDX Tutorial 1: Cài đặt môi trường làm việc, tạo và chạy project

5.1K 1 0
0

Remove the permanent generation

118 0 0
0

SECURITY TRONG WICKET FRAMEWORK

43 0 1
0

VALIDATOR FORM IN APACHE WICKET FRAMEWORK

85 0 0
0

MODEL IN APACHE WICKET FRAMEWORK

81 0 0
0

Nashorn trong Java8. a new Scripting Engine

278 0 0
0

THREAD AND THREAD POOLS IN JAVA

546 2 0
0

JMS AND ACTIVEMQ

3.9K 3 0
1

UNIT TEST WITH JMOCKIT IN JAVA

690 1 1
3

FIX PROTOCOL AND QUICKFIX ENGINE

305 1 0
0

ARRAYS.PARALLELSORT – TÍNH NĂNG MỚI TRONG JAVA 8

115 0 0
0