Java

Java

Sort by: Newest posts

Một số kĩ thuật tối ưu hoá mã nguồn Java - Phần 1

4.6K 8 5
11

ANDROID MEDIA

615 0 0
0

Tìm hiểu về Material UI

1.7K 2 1
2

LibGDX Tutorial 3: Đồ họa trong libGDX phần 2 - Sử dụng Animation

683 0 0
0

Maven Apache

1.1K 0 0
1

Immutable and Non strict - collections

90 0 0
0

Parcelable & Serializable trong Android

7.6K 8 1
6

Xây dựng Web Application sử dụng Vaadin framework

1.3K 1 0
0

LibGDX Tutorial 2: Đồ họa trong libGDX

1.5K 0 2
2

Clear Code & Practices to Name Variables, Methods, Classes and Packages

232 3 0
2

Lỗi xảy ra khi sử dụng HttpClient upload file có tên tiếng Nhật

186 1 0
0

Custom Attributes in Android

1.5K 4 0
1

Design patterns

3.9K 4 0
0

Một coder không có kĩ năng design cũng có thể tạo ra ứng dụng Web với 32 công cụ tiện lợi sau

4.1K 62 6
24

Luận về UI trên smartphone : làm theo tất cả những gì user và khách hàng yêu cầu, 99% sẽ dẫn đến việc phá tan tành một ứng dụng

1.4K 13 0
7

Những nguyên tắc, những định luật của lập trình mà chúng ta nên có sẵn trong đầu

7.5K 50 6
34

Những nguyên tắc đảm bảo tính dễ đọc của method (Cyclomatic Complexity) - dành cho người mới lập trình

2.7K 19 0
8

React.js làm cho Ajax trở nên cực kì đơn giản

3.4K 17 0
5

TÌM HIỂU ACTION BAR COMPAT TRONG ANDROID – PHẦN 2

2.3K 2 0
0

Property Animation in Android.

1.0K 1 0
1