Java

Java

Sort by: Newest posts

LibGDX Tutorial 2: Đồ họa trong libGDX

1.6K 0 2
2

Clear Code & Practices to Name Variables, Methods, Classes and Packages

238 3 0
2

Lỗi xảy ra khi sử dụng HttpClient upload file có tên tiếng Nhật

196 1 0
0

Custom Attributes in Android

1.6K 4 0
2

Design patterns

3.9K 4 0
0

Một coder không có kĩ năng design cũng có thể tạo ra ứng dụng Web với 32 công cụ tiện lợi sau

4.1K 62 6
24

Luận về UI trên smartphone : làm theo tất cả những gì user và khách hàng yêu cầu, 99% sẽ dẫn đến việc phá tan tành một ứng dụng

1.5K 13 0
7

Những nguyên tắc, những định luật của lập trình mà chúng ta nên có sẵn trong đầu

7.6K 50 6
34

Những nguyên tắc đảm bảo tính dễ đọc của method (Cyclomatic Complexity) - dành cho người mới lập trình

2.9K 19 0
7

React.js làm cho Ajax trở nên cực kì đơn giản

3.6K 17 0
5

TÌM HIỂU ACTION BAR COMPAT TRONG ANDROID – PHẦN 2

2.4K 2 0
0

Property Animation in Android.

1.1K 1 0
1

Gửi nhận data, event giữa các panel trong Apache Wicket

142 0 1
0

LibGDX Tutorial 1: Cài đặt môi trường làm việc, tạo và chạy project

5.5K 1 0
0

Remove the permanent generation

139 0 0
0

SECURITY TRONG WICKET FRAMEWORK

48 0 1
0

VALIDATOR FORM IN APACHE WICKET FRAMEWORK

89 0 0
0

MODEL IN APACHE WICKET FRAMEWORK

90 0 0
0

Nashorn trong Java8. a new Scripting Engine

324 0 0
0

THREAD AND THREAD POOLS IN JAVA

697 2 0
0