Java

Java

Sort by: Newest posts

TÌM HIỂU ACTION BAR COMPAT TRONG ANDROID – PHẦN 1

6.9K 2 0
1

QUẢN LÝ BỘ NHỚ KHI SỬ DỤNG BITMAP TRONG ANDROID

2.4K 2 0
2

CACHING BITMAPS TRONG ANDROID

1.6K 2 0
1

HIỂN THỊ BITMAP LỚN HIỆU QUẢ

1.0K 1 0
1

TÌM HIỂU NFC TRÊN ANDROID: PHẦN 2

409 3 0
1

Tutorial – NFC trên Android: Phần 1

1.3K 4 0
1

Cách tạo ảnh động, hay các hiệu ứng trong Android (Android Animations)

4.7K 5 0
3

LIÊN KẾT ANDROID VỚI SERVER(LOCALHOST)

7.3K 4 0
3

TÌM HIỂU BAN ĐẦU VỀ WEB SERVICE

29.2K 16 4
-5

Multi-Thread và Service trong android

5.7K 3 0
0

Giới thiệu cuốn “The Art of Readable Code” (4)

146 0 0
0

Giới thiệu cuốn “The Art of Readable Code” (3)

178 1 0
0

Introduction of “The Art of Readable Code” Book (2)

147 0 0
0

SELENIUM WEBDRIVER – Kiểm thử Web-App đơn giản hơn

5.4K 2 3
0

Kết nối database với java spring

3.6K 0 0
0

Hướng dẫn tạo project đầu tiên bằng java spring

5.8K 2 1
1

Introduction of "The Art of Readable Code" Book (1)

272 0 1
0

Những thói quen xấu làm kìm hãm sự tiến bộ của các lập trình viên, mới bắt đầu làm chưa lâu, mà tôi đã nhận ra trong khi kèm cặp họ

9.4K 58 20
87