+5

Những kiến thức, công nghệ hay mà có thể dự án, team của cậu sẽ cần (Phần 1)

MinIO

Hệ thống lưu trữ mã nguồn mở, hiệu suất cao, có thể dùng để lưu hình ảnh, video, các loại file khác nhau. Các cậu có thể thông qua API hoặc SDK để thực hiện chức năng upload, download file với MinIO

1.png

Elasticsearch

Hệ thống lưu trữ, tìm kiếm, phân tích, thống kê dữ liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả. Tích hợp dễ dàng thông qua API

2.png

ELK

“3 chàng lính ngự lâm” giúp quá trình thu thập, lưu trữ, xử lý và phân tích log trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn bao giờ hết

3.png

Kafka, RabbitMQ

Hai lựa chọn hàng đầu cho việc xử lý message queue và event streaming

4.png

Docker, Docker compose, K8S, Helm

“Bộ tứ siêu phàm” trong việc triển khai, quản lý và mở rộng ứng dụng dựa trên các container

5.png

JMeter

Công cụ hiệu quả để thực hiện test hiệu năng của ứng dụng, hỗ trợ thực hiện các thể loại test khác nhau như Load Testing, Stress Testing, Volume Testing, Endurance Testing, ...

6.png

Vẫn còn rất nhiều kiến thức, công nghệ hay và nâng cao khác nữa mà chúng mình chưa liệt kê hết được trong khuôn khổ 1 bài viết

Hẹn gặp lại các cậu ở phần 2 và phần 3 của chuỗi bài viết này nha!


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí