+16

Những kiến thức, công nghệ hay mà có thể dự án, team của cậu sẽ cần (Phần 3)

gRPC

Một trong những công nghệ được nhiều dự án sử dụng để tăng tốc độ request-response giữa các server với server trong hệ thống microservices chằng chịt

1.png

Neo4j

Là 1 trong những graph database mã nguồn mở phổ biến nhất, thường được sử dụng trong việc xây dựng các ứng dụng mạng xã hội, hoặc hồi dịch COVID thì có thể sử dụng làm ứng dụng truy vết bệnh nhân COVID, ...

2.png

Cassandra

Thường được sử dụng trong các hệ thống xử lý dữ liệu lớn. Điển hình như là chat app. Discord cũng từng sử dụng Cassandra, cho đến khi số lượng user phát triển quá nhanh, lưu đến hàng nghìn tỉ message dẫn đến việc phải chuyển qua ScyllaDB

3.png

Ansible

Anh em DevOps thường xuyên sử dụng tool này để tự động hóa các công việc infrastructure provisioning, configuration management, deploy app, ...

4.png

ArgoCD

Cái tên nói lên tất cả. Cùng với Jenkins, ArgoCD là công cụ được nhiều dự án sử dụng để xây dựng mô hình GitOps. Trong đó dùng CI dùng Jenkins và CD dùng ArgoCD

5.png

Vẫn còn rất nhiều kiến thức, công nghệ hay và nâng cao khác nữa mà chúng mình chưa liệt kê hết được trong khuôn khổ 1 bài viết

Các cậu có thể xem lại phần 1 và phần 2 của chuỗi bài viết này nhé!


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí