+4

Những kiến thức, công nghệ hay mà có thể dự án, team của cậu sẽ cần (Phần 2)

Socket.IO

Socket.IO là một thư viện được sử dụng rất nhiều trong việc triển khai các tính năng kinh điển ví dụ như quả chuông thông báo 🔔 (realtime notification)

1.png

Dotfuscator

Nếu dự án của cậu đang xây dựng ứng dụng .NET, thì Dotfuscator là một công cụ mà cậu nên xem xét sử dụng từ sớm. Nó sẽ giúp ứng dụng của cậu khó bị dịch ngược (reverse engineering) hơn

2.png

Prometheus và Grafana

Combo “thần thánh” được các dự án sử dụng trong việc giám sát hệ thống (monitoring)

3.png

Redis

Redis hẳn là một công cụ quá phổ biến rồi. Thường được các dự án sử dụng để caching. Bên cạnh đó, nó còn có thể được dùng như một message queue hoặc một database nếu muốn

4.png

Jenkins

Công cụ phổ biến được sử dụng để triển khai CI/CD trong các dự án

5.png

Vẫn còn rất nhiều kiến thức, công nghệ hay và nâng cao khác nữa mà chúng mình chưa liệt kê hết được trong khuôn khổ 1 bài viết

Các cậu có thể xem lại phần 1 của chuỗi bài viết và chờ đợi phần 3 ra mắt sắp tới ha!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.