Blockchain

Blockchain

Sort by: Newest posts

Viết 1 Smart Contract đơn giản sử dụng ngôn ngữ Solidity dựa trên mạng lưới của Ethereum

913 0 1
4

ECDSA - hệ mật dựa trên đường cong Elliptic và ứng dụng trong Blockchain

926 3 0
16

Những thay đổi của solidity trong phiên bản 0.6.0

110 0 0
2

Decentralized Autonomous Organization (DAO) là gì ? DAO hoạt động thế nào ?

392 0 0
5

Stellar là gì? Stellar hoạt động như thế nào?

691 0 1
2

Band Protocol - Decentralized Data Oracle for Web 3.0 Applications

105 0 0
3

Giới thiệu Ethereum Name Service: DNS của Blockchain

165 1 0
3

X.509: Certificate được sử dụng hàng ngày.

1.2K 0 0
3

Hướng dẫn cài đặt Merkle Trees

362 1 0
2

Undeniable Reasons to use cryptocurrencies for your merchandise in the upcoming days!

29 0 0
0

Hiring a blockchain wallet development company to build your app? - Do hold and consider these things!

16 0 0
0

Cách Merkle tree giải quyết các vấn đề trong một mạng phân tán

537 0 0
4

Cái nhìn tổng quan về 3Box - hệ thống quản lý dữ liệu người dùng phân tán

112 0 0
3

Tìm hiểu thuật toán đồng thuận Raft. Phần 1. Giới thiệu qua về Raft

676 1 0
7

HDWallet là gì ? Góc nhìn công nghệ

482 0 0
6

Xây Dựng Một Mạng Blockchain Từ Đầu Bằng Python

1.7K 4 0
4

ContractSocket - Một giải pháp khác cho những Dapp đòi hỏi độ phản hồi cao

461 0 2
7

Bài 8. Tích hợp Hyperledger Explorer (Blockchain Explorer) cho Hyperledger Fabric.

528 1 0
4

Xây dựng ứng dụng với Ocean Protocol

147 1 0
3

Build Dapp Blockchain By Python(Flask) Using Docker

411 3 1
6