Blockchain

Blockchain

Sort by: Newest posts
Avatar

Dextool - Công cụ phân tích Decentralized Exchange tuyệt vời

4.3K 2 0
4
Avatar

Tạo Blockchain Application trên Android (Phần 4 - Tạo Contract Game Oẳn Tù Tì)

780 4 4
  • Avatar
  • Avatar
5
Avatar

Cryptocurrency Exchange Development Script For Your Startup !

81 0 0
0
Avatar

Balancer, UniSwap, SushiSwap, Curve ,... làm sao để mình xây dựng decentralized finance như vậy nhỉ ?

1.3K 6 2
  • Avatar
  • Avatar
14
Avatar

Làm thế nào để upgrade một smart contract trên ethereum ? (Phần 2 - Phần cuối)

3.8K 6 1
  • Avatar
7
Avatar

Làm thế nào để upgrade một smart contract trên ethereum ? (Phần 1)

3.2K 6 0
7
Avatar

Giới thiệu các SDK của Uniswap cho lập trình viên

1.5K 3 0
5
Avatar

Tìm hiểu ứng dụng mật mã học trong blockchain

1.4K 4 1
  • Avatar
3
Avatar

Giới thiệu nền tảng Binance Smart Chain ( Dành cho blockchain dev)

3.1K 2 1
  • Avatar
8
Avatar

Handle error trong Solidity với các hàm Require, Assert, Revert và Try/Catch

3.7K 4 0
3
Avatar

Trời trời biết gì chưa ? Solidity 8.0 vừa release đấy !!!

1.3K 1 0
5
Avatar

Tìm hiểu về Flash Loan trên Aave

1.7K 5 0
10
Avatar

Ethereum 2.0 có những thay đổi gì mới?

3.3K 1 1
  • Avatar
11
Avatar

Tái hiện vụ bị đánh cắp 2 triệu DAI (~2 triệu USD) của Akropolis

868 2 0
10
Avatar

SkyDB: Database cho các ứng dụng phi tập trung

400 1 0
3
Avatar

Tổng quan về các thuật toán đồng thuận ( Phần 2 )

2.0K 6 0
5
Avatar

Bloom Filters: Tại sao các mạng blockchain lại thường sử dụng nó

3.5K 2 0
15
Avatar

Làm thế nào để deploy smart contract của Uniswap!

3.1K 8 3
  • Avatar
  • Avatar
10
Avatar

Hashed TimeLock Contract (HTLC) giải pháp kết nối giữa các nền tảng blockchain

761 1 0
3
Avatar

OpenSea Integration - Contract ERC-1155 Already Deployed And Didn't Implement 'uri' method

913 2 0
7
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.