Blockchain

Blockchain

Sort by: Newest posts
Avatar

Phân loại và tầm quan trọng của các node trong mạng blockchain

1.0K 1 0
2
Avatar

Code Smart Contract bằng Assembly ?

1.4K 4 1
 • Avatar
4
Avatar

Dextool - Công cụ phân tích Decentralized Exchange tuyệt vời

3.3K 2 0
4
Avatar

Tạo Blockchain Application trên Android (Phần 4 - Tạo Contract Game Oẳn Tù Tì)

642 4 4
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Cryptocurrency Exchange Development Script For Your Startup !

63 0 0
0
Avatar

Balancer, UniSwap, SushiSwap, Curve ,... làm sao để mình xây dựng decentralized finance như vậy nhỉ ?

1.1K 6 2
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

Làm thế nào để upgrade một smart contract trên ethereum ? (Phần 2 - Phần cuối)

2.7K 5 1
 • Avatar
5
Avatar

Làm thế nào để upgrade một smart contract trên ethereum ? (Phần 1)

2.5K 6 0
6
Avatar

Giới thiệu các SDK của Uniswap cho lập trình viên

1.2K 3 0
5
Avatar

Tìm hiểu ứng dụng mật mã học trong blockchain

969 4 1
 • Avatar
3
Avatar

Giới thiệu nền tảng Binance Smart Chain ( Dành cho blockchain dev)

2.8K 2 1
 • Avatar
8
Avatar

Handle error trong Solidity với các hàm Require, Assert, Revert và Try/Catch

2.6K 4 0
3
Avatar

Trời trời biết gì chưa ? Solidity 8.0 vừa release đấy !!!

1.1K 1 0
5
Avatar

Tìm hiểu về Flash Loan trên Aave

1.4K 5 0
8
Avatar

Ethereum 2.0 có những thay đổi gì mới?

3.2K 0 1
 • Avatar
10
Avatar

Tái hiện vụ bị đánh cắp 2 triệu DAI (~2 triệu USD) của Akropolis

723 2 0
9
Avatar

SkyDB: Database cho các ứng dụng phi tập trung

356 1 0
3
Avatar

Tổng quan về các thuật toán đồng thuận ( Phần 2 )

1.7K 6 0
5
Avatar

Bloom Filters: Tại sao các mạng blockchain lại thường sử dụng nó

1.8K 2 0
12
Avatar

Làm thế nào để deploy smart contract của Uniswap!

2.2K 8 3
 • Avatar
 • Avatar
9
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.