Blockchain

Blockchain

Sort by: Newest posts

Những lưu ý khi phát triển hợp đồng thông minh bằng Solidity

609 2 1
6

Ethereum smart contract fetch data from other blockchains and the World Wide Web with Provable

226 3 1
5

Blockchain và hợp đồng thông minh đang thay đổi nền tài chính của chúng ta như thế nào?

1.0K 3 0
12

Các kỹ thuật phần mềm trong phát triển Smart Contract

171 0 0
2

Xây dựng một blockchain đơn giản chỉ với 200 dòng code

489 0 0
2

Những lỗ hổng triệu đô trong Ethereum smart contract (Phần I)

782 2 0
9

The Ultimate Guide To Hyperledger Fabric Development Company in Australia

28 0 0
0

Ethereum hoạt động như thế nào ?

800 7 2
16

Hiểu Một Cách Tổng Quát Về Các Giao Dịch Trong Bitcoin

270 2 0
8

Blockchain - Hacking smart contract with game Capture the ether (Lotteries - Part I )

158 1 0
4

A Definitive Guide: what are Smart Contract Development and Its Use cases?

43 0 0
1

Hơn 50 ví dụ về cách Blockchains chiếm lĩnh thế giới

236 2 0
2

Blockchain là gì? - Câu chuyện dành cho những "kẻ ngoại đạo"

180 2 0
6

Best Blockchain Development In Australia Tactics That Can Help Your Business Grow

34 0 0
0

Thử nghiệm giao dịch trên Libra testnet của Facebook

371 1 2
5

LIBRA - Nền tảng tiền mã hóa sắp được công bố của Facebook

482 3 2
13

Lập trình dapp với loom network

151 0 0
2

Plasma- Giải pháp cho sự mở rộng mạng lưới Blockchain (tiếp theo)

155 1 2
8

Tạo ứng dụng Blockchain đơn giản liên kết với Blockstack

205 0 2
3

Những đổi mới của Solidity trong phiên bản 0.5

186 0 2
6