Blockchain

Blockchain

Sort by: Newest posts
Avatar

The Science & Art Of Marketing Your ICO

71 0 0
1
Avatar

Giới thiệu bộ xử lý giao dịch Hyperledger Sawtooth và Sabre

102 6 0
8
Avatar

Siasky + handshare = firebase hosting trong thế giới blockchain ?

289 1 0
4
Avatar

Hướng Dẫn Deploy Smart Contract Lên Harmony Blockchian

929 2 0
4
Avatar

Arweave - Nền tảng blockchain cho việc lưu trữ data

535 3 0
4
Avatar

Tìm hiểu thuật toán đồng thuận Raft. Phần 2: Vấn đề bầu cử trong Raft

789 0 1
  • Avatar
4
Avatar

Bitcoin có thực sự ẩn danh ?

1.1K 0 3
  • Avatar
  • Avatar
3
Avatar

Non-Fungible Token là gì ? ERC998 là gì?

891 1 0
2
Avatar

Tổng quan về các thuật toán đồng thuận ( Phần 1 )

3.7K 7 0
9
Avatar

Tìm hiểu Corda, nền tảng sổ cái phân tán hứa hẹn tương lai mới cho ngành tài chính, ngân hàng

1.6K 3 0
10
Avatar

Brute force mnemonic khó như thế nào ?

2.1K 2 2
  • Avatar
  • Avatar
8
Avatar

Tìm Hiểu Về Stablecoins

597 1 0
4
Avatar

Sawtooth Network - Thuật toán đồng thuận PBFT - Viết 1 Smart Contract sử dụng Sawtooth Seth

385 6 0
6
Avatar

Bài 4. Hoàn thiện việc ký giao dịch bằng API trong CosmosSDK

306 0 0
1
Avatar

Bài 3. Viết rest-server cho project được xây dựng trên Cosmos SDK

350 1 0
3
Avatar

Eventeum - Lắng nghe Ethereum event theo cách của bạn!

1.4K 2 1
  • Avatar
9
Avatar

Xây dựng Backend cho Decentralized Application (ĐApp)

1.7K 7 1
  • Avatar
15
Avatar

Bài 2. Xây dựng ứng dụng mua bán sản phẩm đơn giản trên Cosmos SDK

643 0 0
5
Avatar

Superblocks Platform Giải Pháp CI/CD Cho Smart Contract

216 0 0
4
Avatar

Self-sovereign Identity: Dấu chấm hết cho mua bán dữ liệu người dùng!

723 2 1
  • Avatar
5
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.