Blockchain

Blockchain

Sort by: Newest posts

Ứng dụng công nghệ Blockchain xây dựng nền tảng giao dịch phi tập trung

449 0 1
2

[Vietname Mobileday 2018] - Bức tranh toàn cảnh nóng bỏng về thị trường di động Việt Nam

377 0 0
5

Tìm hiểu về Blockchain bằng cách làm thử - Part 3

483 0 0
2

Hướng dẫn tạo và cấu hình Ethereum Consortium Network trên Azure

323 0 0
1

Blockchain Smart Contract - Vietnam Mobile Day 2018

328 1 0
1

Vietnam Mobile Day 2018 trong con mắt một "Newbie"

186 0 0
5

Blockchain – Làm sao để chọn một nền tảng blockchain phù hợp với ứng dụng của bạn

698 3 0
3

BlockChain và Sharing Economy

159 0 0
3

Blockchain : Sự khác nhau giữa PoW và PoS

643 1 2
-2

Blockchain - Bảo vệ kho dữ liệu

503 0 0
1

Bài toán các vị tướng Byzantine và ứng dụng trong Blockchain

4.0K 43 15
71

Blockchain cơ bản với Swift 4

456 2 0
4

Blockchain - hacking smart contract with Ethernaut CTF (Part 3)

377 1 5
4

Blockchain - hacking smart contract with Ethernaut CTF (Part 2)

392 1 0
5

Blockchain - hacking smart contract with Ethernaut CTF (Part 1)

1.4K 14 2
19

Building Blockchain in Go. Part 3: Transactions 1

334 1 0
1

Ethereum : blockchains, digital assets, smart contracts, decentralized autonomous organizations (Phần 1)

397 4 0
3

Phần 6: Tìm hiểu về Smart Contract và đồng tiền ảo Ethereum

2.8K 5 1
12

Phần 5: Cách bảo mật giao dịch Tiền ảo bằng Ví tiền ảo

1.3K 2 1
9

Tìm hiểu về công nghệ Blockchain

984 1 0
2