Android

Rx java 2.0

81 0 0
-3

Học được gì từ chuyện clone app Uber

509 0 2
2

Debug ứng dụng Android qua Wifi cực kì hữu ích.

181 1 0
3

[Android] Xác minh SMS tự động với SMS Retriever​ API

945 3 2
5

Cơ bản về Android App Bundle

273 5 1
8

Loading Sqlite Database from Assets Folder in Android

73 0 0
0

Gson Overview : 5 lỗi cơ bản khi sử dụng và cách giải quyết

73 0 0
1

Tích hợp Room và Coroutines, goodbye rxJava

139 0 0
5

Cập nhật stable coroutines từ Kotlin 1.3

51 0 0
4

Noxplayer - Giả lập android trên PC

56 1 0
1

Bảo mật dữ liệu trong Android - Mã hóa trong Android (Phần 2)

74 0 0
1

Thư viện ảnh Android sử dùng PlaceHolderView nâng cao

75 0 0
0

Android strings.xml - Những điều cần nhớ

77 0 0
2

Chia sẻ cấu hình Gradle giữa các modules trong Project

61 0 0
2

Kotlin DSL and buildSrc for Better Gradle Dependency Management

33 0 0
2

Variables, Constants, và Arrays trong Forth_Phần 3 ARRAYS

20 0 0
0

Facebook Login đơn giản trong ứng dụng Android

72 1 0
1

Sử dụng Recyclerview trong android phần 2

66 1 0
1

Vector image trong Android

50 0 0
3

Tích hợp thư viện OpenCV Android Library vào Android Studio

47 1 0
2