Android

Android

Sort by: Newest posts

Cơ bản về Jetpack Compose

178 1 1
5

Android data binding: Biểu thức data binding

146 0 0
-5

Clean Architecture Kotlin Android

237 1 0
0

Expandable List using ListAdapter - Android

182 0 1
4

Config build variants trong android và các use cases

309 2 0
8

Đánh giá ứng dụng Android bằng Google In-App Review API

253 0 0
1

Tùy chỉnh reload widget với ValueNotifier

135 0 0
0

[Android] Đâu là best JSON Parser Library?

482 1 0
9

Coroutines và RxJava - Phần 2: Cancelling Execution

134 0 0
0

Vẽ Quốc kỳ Việt Nam bằng Flutter

1.2K 2 17
42

Mô hình MVI - Android Tutorial for Beginners

275 1 0
1

Sử dụng sinh trắc học trên Android

271 2 1
4

5 bí mật về WebView trên Android mà bạn (Có thể) chưa biết

359 2 0
5

Học Flutter từ cơ bản đến nâng cao. Phần 5: Cô nàng Flutter hoạt động như thế nào?

3.3K 8 16
47

Dagger2 Android (Phần 1) - Dependency, DIP trong S.O.L.I.D và Dependency Injection

148 1 0
3

Kotlin - Part 4- Các tính năng độc quyền mà bạn nên sử dụng

255 1 0
6

RecyclerView scale center item

276 0 2
3

Học Flutter - phần 2: Cơ bản về WIdgets.

812 1 9
5

Firebase - Android: Cloud Firestore

295 2 5
6

Memory Leak trong Android

493 1 2
6