Android

Android

Sort by: Newest posts

Navigation architecture component phần I

60 0 0
1

Tìm hiểu về ngôn ngữ Dart - Phần I

387 0 0
1

Mẹo nhỏ khi thực thi màn hình Splash sử dụng Android Navigation

63 1 0
0

Testing Room migration trên Android

26 0 0
1

Cùng học Kotlin Coroutine, phần 1: Giới thiệu Kotlin Coroutine và kỹ thuật lập trình bất đồng bộ

136 0 0
3

Tạo Trò chơi đảo chữ cho Android

74 0 0
0

SAM Conversion Một Điều Thú Vị Mới Trong Kotlin

61 0 0
4

Sử dụng OkHttp Interceptor trong Retrofit 2

197 0 0
0

Android Fragments và những lỗi thường gặp (Phần 1)

111 0 0
4

Modular trong việc xây dựng ứng dụng Android

70 0 0
0

Tạo hiệu ứng gradient tương tự như Facebook Messenger

131 0 0
4

Đôi nét về lệnh ADB mà người dùng Android nên biết

173 0 0
1

Cơ bản về Android Navigation Component

91 0 0
2

SOLID là gì. Tại sao cần sử dụng SOLID?

126 0 0
3

Create a Roll Dice Game on Android with Shake Effect

24 0 0
0

Card stack view trong andorid

48 0 0
0

Tìm hiểu về thư viện load ảnh Fresco

69 0 4
1

Building a Music Player Part 3

62 0 0
-1

Android: Bottom sheet - đơn giản, hữu ích.

71 0 0
1

Android Studio 3.4 - Cải thiện hiệu năng, cập nhật nhiều tính năng mới

273 0 0
2