Android

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part I

107 0 0
2

Bảo mật dữ liệu trong Android (Phần 1) - Mã hóa trong Android

110 1 0
1

[Android] Sử dụng Google Analytics đơn giản trong Android App

58 1 0
2

Giới thiệu về Appium tools và cài đặt môi trường (Phần III)

47 1 0
0

Hiểu rõ hơn về VectorDrawable trong Android

50 0 0
0

Sự Hữu Ích LỚN Từ Những Điều NHỎ Trong Java và Kotlin

120 1 0
3

Tối ưu hoá performance cho ứng dụng Android

143 0 0
1

Variables, Constants, và Arrays trong Forth_Phần 2 CONSTANTS

17 0 0
0

Android Onboarding Hop Animation

43 0 0
2

Tạm biệt notifyDataSetChanged() - Mở cửa cho DiffUtil

127 0 0
2

Using Vector Drawable Safely on pre-lollipop version

21 0 0
2

Tích hợp quảng cáo Google Admob vào app Android

97 1 0
2

Android - Lấy hình ảnh thu nhỏ và đầy đủ từ camera.

62 0 0
0

Giải quyết rắc rối khi sử sụng Cleartext trên Android Pie

64 0 0
-1

KOIN - A dependency injection framework.

50 1 0
0

10 bước tùy biến LayoutManager cho Android RecyclerView.

76 1 0
1

Task và Back Stack trong Android - Phần 1

66 0 0
1

Android JetPack Series - Chapter 1 - WorkManager

68 0 0
0

Hướng dẫn lập trình Android TV (phần 5) - ErrorSupportFragment

29 0 0
0

Làm thế nào để làm việc hiệu quả hơn với Android Studio Plugin

54 0 0
1