Android

Sort by: Newest posts

Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part II

55 1 0
1

MỘT SỐ CÔNG CỤ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG ỨNG DỤNG TRÊN ANDROID

107 0 0
1

Giới thiệu về Android Q ( Android 10 )

84 0 0
0

Array<Int> - Iterable – Iteration Trong Kotlin Với Một Lỗi Băn Khoăn Nhẹ

76 0 0
2

Tìm hiểu về thư viện EmojiCompat trong Android.

47 0 0
1

Cách sử dụng các mô hình 3D miễn phí từ Google Poly trong ứng dụng Android

49 0 0
1

Thêm tương tác vào ứng dụng Flutter của bạn (Phần 2)

136 0 0
1

WorkManager Basics

64 1 0
2

Android App Bundles

43 0 0
2

Hướng dẫn lập trình Android TV (phần 6) - Voice Search

37 0 0
0

Cách deployed file (.aab) sang định dạng apk cho thiết bị test

159 1 0
3

Bắt đầu với ConstraintLayout trong Kotlin. Phần 4: Sử dụng MotionLayout cho Animations

57 2 0
2

Quickstart ARCore trong Android

58 0 0
0

Bắt đầu với ConstraintLayout trong Kotlin. Phần 3: Sử dụng Helpers, Groups và Barriers

48 1 0
0

Android - Chọn ảnh từ camera hoặc gallery và thực hiện cắt ảnh

73 1 0
2

Khám phá Android Q

81 1 0
2

Android WorkManager. Manage periodic tasks

76 0 0
4

Khám phá ViewPager 2 chính hãng từ Google

207 0 0
0

Có gì mới trong Android Q

86 0 0
0

Truyền dữ liệu giữa 2 fragment

225 1 0
-1