Android

Android

Sort by: Newest posts

Android Data Binding: Thêm một vài lựa chọn

89 0 0
1

Proto DataStore Jetpack bảo mật hơn cả SharedPreferences.

96 0 0
3

Best practice for Android Privacy

76 0 0
1

Làm ứng dụng học toán đơn giản với React Native - Phần 3

164 1 0
3

GetX - Make Flutter easy (Part 1)

3.3K 3 2
10

Học Flutter từ cơ bản đến nâng cao. Phần 4: Lột trần InheritedWidget

3.6K 7 22
52

Ứng dụng quét mã QR Code trên Android

455 1 2
6

Lưu trữ dữ liệu với Jetpack DataStore trong Android

287 0 0
0

Storage updates Android 11

786 0 0
3

Học Flutter từ cơ bản đến nâng cao. Phần 3: Lột trần cô nàng Flutter, BuildContext là gì?

3.9K 8 13
63

R8 vs Proguard trong Android

238 2 0
3

Introduction to Flutter

190 1 0
4

Coroutines và RxJava - Phần 1: Xử lý bất đồng bộ

358 1 0
0

Sử dụng nhiều dự án Firebase trong 1 ứng dụng Android

859 5 1
6

Cách thiết kế ứng dụng cho trẻ em dưới 13 tuổi ( Kids App) để tuân thủ quyền riêng tư và theo qui tắc của COPPA 2013

260 0 0
1

Học Flutter từ cơ bản đến nâng cao. Phần 2: StatefulWidget vs StatelessWidget. Khi nào thì cần sử dụng cái nào?

5.4K 5 20
54

Học Flutter từ cơ bản đến nâng cao. Phần 1: Làm quen cô nàng Flutter

12.0K 19 19
79

Giới thiệu về Constraint Layout 2.0

310 2 2
4

Tìm hiểu về Dependency Injection và Service Locator

424 0 0
2

Dagger 2 And FilterNews Example using Dagger 2

234 0 0
3