Android

Sort by: Newest posts

Testing Room migration trên Android

22 0 0
1

Cùng học Kotlin Coroutine, phần 1: Giới thiệu Kotlin Coroutine và kỹ thuật lập trình bất đồng bộ

82 0 0
3

Tạo Trò chơi đảo chữ cho Android

63 0 0
0

SAM Conversion Một Điều Thú Vị Mới Trong Kotlin

57 0 0
4

Sử dụng OkHttp Interceptor trong Retrofit 2

113 0 0
0

Android Fragments và những lỗi thường gặp (Phần 1)

89 0 0
4

Modular trong việc xây dựng ứng dụng Android

58 0 0
0

Tạo hiệu ứng gradient tương tự như Facebook Messenger

115 0 0
4

Đôi nét về lệnh ADB mà người dùng Android nên biết

111 0 0
1

Cơ bản về Android Navigation Component

73 0 0
2

SOLID là gì. Tại sao cần sử dụng SOLID?

111 0 0
2

Create a Roll Dice Game on Android with Shake Effect

22 0 0
0

Card stack view trong andorid

42 0 0
0

Tìm hiểu về thư viện load ảnh Fresco

57 0 4
1

Building a Music Player Part 3

51 0 0
-1

Android: Bottom sheet - đơn giản, hữu ích.

61 0 0
1

Android Studio 3.4 - Cải thiện hiệu năng, cập nhật nhiều tính năng mới

211 0 0
2

Instagram Login đơn giản trong ứng dụng Android

63 0 2
1

Android Lint là gì?

88 0 0
0

5 tính năng hữu ích của Android Studio có thể bạn chưa biết

92 1 0
1