+10

VUEJS: VÍ DỤ VỀ XỬ LÝ DEBOUNCE TRONG VUEJS VỚI DEBOUNCE BUTTON

Xin chào mọi người, hôm nay Báu xin phép giới thiệu đến mọi người một kỹ thuật đơn giản nhưng cần thiết trong hầu hết mọi dự án, đó chính là Debounce action.

I. Debounce là gì?

Mình tìm được 1 định nghĩa về Debounce cơ bản như sau:

The Debounce technique allow us to “group” multiple sequential calls in a single one. (Link CSS-Tricks)

Debounce là một kỹ thuật cho phép chúng ta nhóm những hành động được gọi liên tục thành 1 hành động đơn.

Nghe có vẻ đơn giản nhỉ? Hmm, vậy còn ...

II. Tại sao lại là Debounce?

Bởi vì Debounce là 1 cách giúp chúng ta cải thiện UX đối với người dùng và cả browser performance. Đơn cử cho chúng ta chính là việc click của End User. Đôi khi việc click quá nhanh có thể tạo ra double action, chẳng hạn như tạo 2 bài viết, sửa 2 lần, click dropdown 2 lần, ... Những việc này đến tốn tài nguyên của browser, làm giảm performance.

III. Ví dụ Debounce với Button trong VueJS:

1. Chuẩn bị:

Mình cài đặt VUE CLI cùng với các config cơ bản như sau:

 • node-sass.
 • babel.
 • eslint.

2. Ý tưởng:

Mình sẽ có 2 button thực hiện 2 hành động bất kỳ đối với trang web, một button sẽ sử dụng Debounce, còn cái còn lại thì giữ nguyên đặc tính cơ bản của button.

Về mặt ý tưởng cho debounce-button, mình sẽ đơn giản tạo ra 1 hàm chờ trong vòng 1 khoảng thời gian, nếu có bất kỳ action nào mới đối với debounce-button, chúng ta sẽ làm mới hàm chờ, cho đến khi user không còn tạo thêm hành động, thì lúc này chúng ta mới thực hiện công việc chính mà debounce-button gọi đến.

Trong thực tế, Debounce không chỉ được dùng trong button, mà còn cho cả input/search nữa.

3. Coding:

Chúng ta có phần template:

<template>
 <div>
  <button @click.prevent="handleClick">
   <slot />
  </button>
  <div>clicked: {{ counter }}</div>
 </div>
</template>

Ở đây chúng ta có .prevent, đây là Event Modifiers, (Link Document). .prevent nhằm đảm bảo cho chúng ta rằng khi click vào button thì sẽ không bị reload trang web. Chúng ta có them counter, bạn này sẽ tính cho chúng ta số lần click vào debounce-button.

Tiếp theo là phần script:

export default {
 name: "Button",
 props: {
  timer: {
   type: Number,
   default: 300
  }
 },
 data: () => ({
  timeOut: null,
  counter: 0
 }),
 methods: {
  handleClick() {
   this.counter += 1;
   clearTimeout(this.timeOut);

   this.timeOut = setTimeout(() => {
    this.$emit("click");
   }, this.timer);
  }
 }
};

Chúng ta sẽ truyền vào 1 prop, gọi là timer, dành cho khoảng thời gian chờ. Chúng ta có bạn timeOur, chính là hàm chờ của chúng ta, sẽ tạo mới khi user click vào debounce-button.

Hàm chính của chúng ta là handleClick, và flow rất đơn giản: Khi user click vào button, chúng ta sẽ đặt thời gian chờ là timer-300ms. Nếu trong khoảng thời gian này, user tác động thêm vào debounce-button, timeOut sẽ liên tục được làm mới. Và kể từ lần click cuối cùng, chúng ta sẽ thực hiện hành động. Hãy nhìn qua sản phẩm một chút nhé:

Link repos demo: https://github.com/trdbau/debounce-button.

Bài viết của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của mình 👏.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.