LEARN ENGLISH

LEARN ENGLISH

Sắp xếp theo: Bài viết mới nhất
Avatar

Thuật ngữ IT #65: Security Hole

119 0 2
  • Avatar
  • Avatar
2
Avatar

Thuật ngữ IT #64: Throughput

105 4 0
6
Avatar

Thuật ngữ IT #63: Smart Device

80 4 0
5
Avatar

Thuật ngữ IT #60: Storage Virtualization

425 3 0
2
Avatar

Thuật ngữ IT #62: Spam

51 4 0
6
Avatar

Thuật ngữ IT #61: Spyware

71 5 0
6
Avatar

Thuật ngữ IT #59: Storage

109 6 0
7
Avatar

Thuật ngữ IT #58: Scale Up

107 1 0
7
Avatar

Tại sao câu lệnh for lại gọi là for?

325 3 2
  • Avatar
  • Avatar
9
Avatar

Thuật ngữ IT #57: Switch

101 1 0
6
Avatar

Thuật ngữ IT #56: Asset Management

18 0 0
0
Avatar

Thuật ngữ IT #55: Enterprise Social Network

73 5 0
8
Avatar

Thuật ngữ IT #54: Fingerprint Authentication

310 5 0
7
Avatar

Thuật ngữ IT #53: Information Sharing

80 5 0
6
Avatar

Thuật ngữ IT #52: Redundancy

93 4 0
6
Avatar

Thuật ngữ IT #51: Human resource and Payroll System

61 5 0
7
Avatar

Thuật ngữ IT #50: Personnel System

77 4 0
7
Avatar

Thuật ngữ IT #49: Single Sign-On

126 5 0
7
Avatar

Thuật ngữ IT #48: Service Desk

72 5 0
6
Avatar

Thuật ngữ IT #47: Server

80 5 2
  • Avatar
  • Avatar
9
Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí