+10

Test cases cho chức năng tải hình ảnh

Hiện nay, hầu hết các ứng dụng có chức năng upload hình ảnh. Sau đây, tôi sẽ liệt kê một số trường hợp thử nghiệm chính cho các chức năng upload hình ảnh. Trong bài viết này chúng ta sẽ thảo luận về trường hợp thử nghiệm để tải tập tin lên. Hầu hết các ứng dụng điện toán đám mây, ứng dụng mail như Gmail, ứng dụng chia sẻ tập tin và tính năng truyền tập tin đang được nói; các tính năng tải lên tập tin thường có kích hoạt javascript hoặc gọi AJAX. Hãy thảo luận về một số kịch bản kiểm tra và yêu cầu trước khi viết các trường hợp thử nghiệm.

Để kiểm tra hiệu quả các mô-đun tải lên tập tin cần phải có chức năng cụ thể phát triển.

Ví dụ, đây là một số trong danh sách các tính năng tải lên tập tin yêu cầu phải có để có một mô-đun tốt trong webapp của bạn.

Test Cases Functional sử dụng cho chức năng tải hình ảnh

 1. Kiểm tra đường tải hình ảnh lên.
 2. Test các tính năng upload hình ảnh với các tập tin hình ảnh của các phần mở rộng Capitalization khác nhau như PNG, BMP, JPEG, ...
 3. Test với hình ảnh có tên chứa kí tự rỗng hoặc một số ký tự đặc biệt.
 4. Upload một hình ảnh với tên trùng lặp.
 5. Kiểm tra độ phân giải những hình ảnh trước và sau upload.
 6. Kiểm tra upload hình ảnh với kích thước hình ảnh lớn hơn mức tối đa cho phép.
 7. Kiểm tra tính năng tải lên ảnh với các loại file khác với hình ảnh như .txt, .doc, .exe, .pdf, ...
 8. Test với những hình ảnh với kích thước chiều rộng và chiều cao chính xác theo specs cụ thể thì pass.
 9. Nên có thanh bar cho hình ảnh kích thước lớn.
 10. Test chức năng bấm nút [ Cancel ] trong khi upload hình ảnh.
 11. Test hộp thoại chọn tập tin chỉ những tập tin được liệt kê hỗ trợ.
 12. Test chức năng nhiều hình ảnh tải lên .
 13. Test cho chất lượng hình ảnh sau khi upload. Chất lượng của hình ảnh không được thay đổi sau khi tải lên các hình ảnh.
 14. Tải lên các tập tin và ngắt kết nối mạng LAN.
 15. Kiểm tra thời gian chờ máy chủ (Thường có timeout để tải lên tập tin)
 16. Kiểm tra tải ảnh lên từ một đĩa mà không có không gian lưu trữ (thường là dữ liệu sẽ được lưu trữ đến temp cho rolling back). Tức là kiểm tra trường hợp file đang ở ổ D, đổi tên đường dẫn tập tin (C: /Test.doc) mà ổ C không có file Test.doc .
 17. Kiểm tra cho chất lượng hình ảnh nếu tải lên là hình ảnh đặc biệt (các phối màu của hình ảnh không nên xảy ra, chẳng hạn tưởng tượng tải lên một bản quét kiểm tra cho dịch vụ giám đốc thanh toán)
 18. Check cho nén / chỉ đọc / upload tập tin lưu trữ.
 19. Tải lên và ngay lập tức dừng máy chủ Web (IIS, Apache).
 20. Test cho cấu trúc thư mục trên máy chủ bên.
 21. Test cho LOB và BLOB trong trường hợp các file trong DB.
 22. Test để tải lên từ một mạng (mapped drive).
 23. Test cho cùng một tập tin tải lên nhiều lần, nghĩa là phụ thuộc vào các chức năng một số máy chủ có thể đổi tên nó để xFilie_1; một số chỉ có thể thêm một phiên bản mới, ví dụ Sharepoint; một số có thể chỉ đơn giản là từ chối không cho tải lên một tệp nhiều lần.
 24. Thiết lập kích thước tập tin cần thiết cho webapp. Hãy chắc chắn rằng mô-đun tập tin tải lên nhận các giới hạn kích thước tập tin.
 25. Nếu bạn chỉ cho phép tập hợp cụ thể của tập tin sau đó lập danh sách trắng các loại tập tin.
 26. Tùy thuộc vào ngôn ngữ lập trình, thiết lập kiểu nội dung cho các tập tin được tải lên.
 27. Tập tin tải lên mô-đun nên có chức năng nhận dạng loại tập tin được xây dựng vào nó. Tính năng tải lên tập tin cần loại bỏ các ký tự đặc biệt trong các lĩnh vực textarea nếu được cung cấp.
 28. Chấp nhận nội dung chữ và số trong tên file.
 29. Chấp nhận các nhân vật và nội dung chữ và số trong tên.
 30. Không chấp nhận các loại tập tin mà dẫn đến SQL injection.
 31. Không chấp nhận các file trống với phần mở rộng dẫn đến SQL injection.
 32. Giới hạn tên tập tin gõ thay vì cung cấp tập tin hộp thoại truy cập vào nút để tải lên.
 33. Ủy quyền cho các tập tin tải lên và chuyển vào tài khoản chỉ đăng ký nếu có yêu cầu.
 34. Hãy chắc chắn kiểm tra phía máy chủ cho các giới hạn kích thước tập tin.
 35. Tạo bản sao mới của các tập tin được tải lên để tránh ghi đè.
 36. Tải lên hình ảnh của định dạng hợp lệ.
 37. Tải lên một hình ảnh có kích thước hợp lệ.
 38. Hình ảnh ở độ phân giải hợp lệ để tải lên.
 39. Tải hình ảnh định dạng số không hợp lệ.
 40. Tải bất kỳ văn bản hoặc tập tin không phải hình ảnh khác.
 41. Tải lên một hình ảnh trong thay đổi kích thước lớn.
 42. Đăng tải nhiều hình ảnh (ví dụ: 5-6)
 43. Tải lên một số lượng rất lớn các hình ảnh (ví dụ: 500-800)
 44. Không tải lên bất kỳ hình ảnh và click vào nút tải lên.
 45. Tải lên hình ảnh với một cái tên rất dài.
 46. Lấy tập tin văn bản và thay đổi phần mở rộng của nó sang định dạng hình ảnh được hỗ trợ (ví dụ: jpeg) và cố gắng để tải lên.
 47. Cố gắng để tải lên tập tin cùng một hình ảnh cùng một lúc.
 48. Tải lên các tập tin sử dụng các trình duyệt khác nhau.

Đây là một số các tùy chọn cơ bản để kiểm tra khi nói đến kiểm tra an ninh của các mô-đun tập tin tải lên. Tính năng Upload File điển hình trên các trang web upload file như Dropbox hoặc Google Drive.

Dưới đây là một số các trường hợp thử nghiệm và kịch bản mà bạn nên xem xét khi kiểm tra thủ công các môđun.

 • Được tải lên giới hạn một hay nhiều hình ảnh?
 • Là người tải lên kéo và thả?
 • Người tải lên đòi hỏi phải duyệt đến tập tin bằng cách sử dụng nút duyệt?
 • Liệu người tải lên phụ thuộc vào bất kỳ plugin của bên thứ ba?
 • Tùy chỉnh tải lên xây dựng hoặc sử dụng các khuôn khổ hiện tại?
 • Liệu người tải lên hỗ trợ kéo và thả từ ứng dụng máy tính bảng?
 • Có người tải lên bị ảnh hưởng bởi các plugin bên thứ ba hoặc API nếu nó phụ thuộc vào dịch vụ của họ?
 • Liệu người tải lên có bất kỳ vấn đề bảo mật API của bên thứ ba?
 • Liệu người tải lên bao gồm các thanh tiến trình để hiển thị thời gian ước tính còn lại để tải lên tập tin?
 • Có hiển thị tập tin tải lên kích thước tập tin tải lên?
 • Liệu các tập tin tải lên có bất kỳ yêu cầu kích thước tập tin?
 • Các yêu cầu kích thước tập tin tối thiểu của tập tin tải lên là gì?
 • Liệu các kích thước tập tin có bất kỳ giới hạn?
 • Bạn có thể tải lên các tập tin kích thước bên ngoài những hạn chế của người tải lên?
 • Kích thước tập tin tối đa chấp nhận trong người tải lên là gì?
 • Liệu người tải lên chấp nhận tập tin hình ảnh trong các định dạng . jpg, .gif, .png?
 • Có người tải lên chấp nhận định dạng tài liệu .pdf, .doc, .txt, .xlsx?
 • Liệu người tải lên có bất kỳ yêu cầu định dạng ứng dụng cụ thể khác?
 • Có người tải lên có bất kỳ định dạng tập tin cụ thể danh sách đen vì những lý do an ninh?
 • Một số các định dạng file trắng được liệt kê bởi người tải lên là gì?
 • Có hệ thống cho phép hủy tải lên không?
 • Có hệ thống cho phép hủy nhiều tải lên?
 • Liệu người tải lên trình duyệt mở cho tập tin hộp thoại khi nhấp vào nút?
 • Liệu có tin nhắn "thành công" sau khi tải lên?
 • Liệu có thông báo lỗi nếu upload không thành công?
 • Làm thế nào để xử lý việc Post mà không có tập tin được tải lên?
 • Làm thế nào để tải lên trả lời nếu một số tập tin trong nhiều tập tin tải lên fail?
 • Message nào được hiển thị nếu các tập tin không thể viết trên không gian máy chủ?
 • Message nào được hiển thị nếu các tập tin được lựa chọn chỉ được tải lên một phần?
 • Message nào được hiển thị nếu các tập tin vượt quá kích thước tập tin tối đa?

Đây là một số các trường hợp thử nghiệm mà bạn có thể thử trong khi thử nghiệm các tính năng upload file của webapp.

Test cases UI cho nút upload

 1. Sau khi nhấp vào nút Upload tập tin cửa sổ lựa chọn sẽ mở ra.
 2. Sau khi nhấp vào nút Cancel các cửa sổ lựa chọn đó cửa sổ sẽ được đóng lại.
 3. Chọn bất kỳ tập tin để tải lên và ở giữa quá trình tải lên hủy bỏ công việc đó, Sau khi nhấp vào hủy không có bất kỳ tập tin và tập tin phần nên được tải lên.
 4. Trong quá trình tải lên, click vào nút tải lên một lần nữa (Trong kịch bản tiêu chuẩn nó phải được vô hiệu hóa).
 5. Sau khi chọn tập tin nếu tập tin có kích thước quá lớn thì phải đưa ra thông báo hiển thị thích hợp .
 • Đảm bảo rằng một mess cảnh báo như "The selected image cannot be uploaded. Only images with the extensions given in the help text are allowed" được hiển thị khi tải lên một hình ảnh với định dạng không được hỗ trợ.
 • Đảm bảo rằng thông báo lỗi thích hợp được ném trong khi tải lên hình có kích thước nhỏ hơn so với giới hạn tối thiểu và lớn hơn giới hạn tối đa quy định.
 • Đảm bảo rằng hình ảnh của phần mở rộng và kích thước chính xác có thể được tải lên trang web.
 • Đảm bảo người dùng có thể chỉnh sửa / xóa các hình ảnh được tải lên.
 • Đảm bảo rằng các tập tin hình ảnh hiển thị giống như tải lên.
 • Đảm bảo rằng các hình ảnh được tải lên không được cắt bỏ. Nếu khách hàng yêu cầu là để thiết lập tất cả các hình ảnh vào một định dạng height_width cụ thể sau đó đảm bảo rằng hình ảnh được tải lên là nhận được thay đổi kích cỡ chiều rộng mà, cắt / rộng theo yêu cầu.

Đây là những trường hợp quan trọng nhất được xem xét khi kiểm tra upload hình ảnh. Còn rất nhiều trường hợp thử nghiệm nhiều hơn bạn có thể tạo ra trong bộ test case ...........

Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích với các bạn!

Tham khảo

http://www.oodlestechnologies.com/blogs/Image-Upload-functionality-test-cases http://www.qualitytesting.info/forum/topics/test-cases-for-upload-button https://onecore.net/sample-test-cases-for-file-upload.htm https://www.careercup.com/question?id=4794611360858112


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.