0

Một số mẹo và cách thực hiện tốt nhất kiểm thử khám phá

Trong bài viết này, cung cấp 10 lời khuyên hàng đầu để kiểm thử khám phá.

Câu hỏi chính được đưa ra là: kiểm thử khám phá là gì và làm thế nào chúng ta thực hiện kiểm thử khám phá?

Kiểm thử khám phá (Kiểm thử thăm dò) sẽ giúp các nhà phân tích chất lượng và những người khác có liên quan trong lĩnh vực kiểm tra đảm bảo các hệ thống và các ứng dụng công việc cho người dùng của họ. Kiểm thử khám phá thường bị hiểu nhầm như một cách tiếp cận nhưng có một số gợi ý bạn có thể làm theo để đảm bảo bạn đang đi đúng hướng. Dưới đây là top 10 lời khuyên được đưa ra.

1. Tập trung vào mục tiêu

Kiểm thử thăm dò sẽ giúp bạn thực hiện một hệ thống như một người sử dụng đồng thời tích cực tìm kiếm để xác định lỗi. Tập trung vào những mục tiêu tối đa hóa giá trị của kiểm thử của bạn, và có thể bổ sung cho các phương pháp kiểm thử khác kiểm tra hệ thống theo những cách khác nhau.

2. Kế hoạch kiểm tra của bạn, nhưng không tạo kịch bản

Bạn không được kiểm thử khám phá nếu bạn đang theo một kịch bản. Tuy nhiên, kiểm thử khám phá không có nghĩa là kiểm thử mà không kiểm soát hoặc thực hành tốt. Bạn cần phải có kế hoạch kiểm thử từ trước.

Kế hoạch sẽ giúp bạn làm sáng tỏ các khía cạnh cụ thể của một hệ thống bạn muốn kiểm tra bao gồm các yêu cầu dữ liệu đặc biệt hoặc các nhu cầu của hệ thống.

3. Không nhằm mục đích kiểm thử quá nhiều

Mục đích của kiểm thử khám phá không phải là bao phủ tất cả các trường hợp kiểm thử - Kiểm thử khám phá là để tìm ra các defects và các vấn đề trong một hệ thống mà bạn sẽ không tìm thấy thông qua các hình thức khác của kiểm thử. Thông thường những defects phát sinh thông qua các trường hợp của kiểm thử, nhưng điều đó không có nghĩa là kiểm thử khám phá đang tác động thấp.

Khá thường xuyên trường hợp các khuyết tật sẽ có một mức độ cao về mức độ nghiêm trọng ngay cả khi nó ít có khả năng phát sinh. Điều này là do bản chất của kiểm thử khám phá - nó tập trung vào các bộ phận của một hệ thống đang đi từ các mô hình sử dụng bình thường và ít có khả năng được kiểm tra tốt.

4. Kiểm thử khám phá là một hoạt động có kỹ năng cao

Thông thường, kiểm thử thăm dò cần một mức độ cao hơn của kỹ năng kiểm thử và kinh nghiệm hơn so với các kỹ thuật kiểm tra khác. Bạn đang sử dụng một cách rõ ràng và dựa vào kỹ năng của người làm các thử nghiệm, do đó là tốt nhất bạn có thể nhận được.

Cần tìm những người cần hỗ trợ bằng hình thức mục tiêu kiểm thử chung đối với các yếu tố chung. Thường có rất nhiều mục tiêu kiểm thử trên các yếu tố phổ biến hơn so với kiểm thử bạn suy nghĩ, và đó là nơi mà bạn cần phải có kỹ năng và kinh nghiệm. Ví dụ, xem xét trường thu thập địa chỉ email đơn giản, có rất nhiều mục tiêu kiểm thử khác nhau để kiểm tra, nhiều hơn so với mọi người ban đầu có thể nghĩ. Tìm kiếm nhiều hơn với #TestObjectives hoặc thậm chí chỉ đơn giản là kiểm tra RFC5322.

5. Lưu trữ một bản ghi rõ ràng về những gì bạn đã làm

Đừng làm tài liệu gì đó nếu không có giá trị nhưng lưu giữ hồ sơ rõ ràng về những gì bạn đã làm, làm thế nào bạn đã làm nó và những gì bạn nhận ra. Điều này sẽ cung cấp cho bạn những chỉ dẫn cho thấy có hiệu quả như thế nào trong phiên làm việc tiếp theo, cho phép bạn tối ưu hóa quá trình này trong tương lai.

Khi bạn cần để ghi lại các kết quả của một phiên làm việc, báo cáo của bạn có thể bao gồm:

 • Một điều lệ kiểm tra nêu rõ các phạm vi và mục tiêu của kiểm thử.
 • Một danh sách các tính năng kiểm thử.
 • Lưu ý về cách kiểm thử đã được tiến hành.
 • Ghi chú trên bất kỳ lỗi được tìm thấy.
 • Một danh sách các vấn đề (câu hỏi và mối quan tâm về các sản phẩm, dự án đã phát sinh trong quá trình kiểm thử).
 • Tài liệu được sử dụng thêm để hỗ trợ kiểm thử.

Bạn cũng có thể báo cáo có bao nhiêu phiên kiẻm thử thăm dò bạn sử dụng cho từng hoạt động khác nhau, bao gồm:

 • Tạo và thực hiện kiểm thử
 • Điều tra và báo cáo lỗi
 • Thiết lập phiên

6. Sử dụng kiểm thử khám phá cùng với kiểm thử tự động

Kiểm thử tự động kiểm tra một hệ thống thực hiện như là đội ngũ phát triển, theo nhu cầu xác định. Kiểm thử thăm dò kiểm tra hệ thống thực hiện như một người dùng có thể mong đợi.

Điều quan trọng là phối hợp cả hai loại kiểm thử để đảm bảo các giá trị của cả hai kiểm thử thăm dò và kiểm thử tự động được thực hiện, ví dụ khi kiểm thử thăm dò thấy một defect, bạn có thể thêm một kiểm thử tự động để ngăn chặn vấn đề này xảy ra lần nữa.

7.Hiệu suất và kiểm thử phi chức năng có thể khám phá

Hiệu suất và kiểm thử phi chức năng cũng có thể được khám phá, ví dụ theo dõi độ tải trên một hệ thống, hoặc đo thời gian cần sử dụng để hoàn tất kiểm thử toàn bộ từ đầu đến cuối.

Trong khi kiểm thử hiệu năng và kiểm thử phi chức năng bị giới hạn phạm vi, vẫn có thể thực hiện kiểm thử thăm dò. Cho dù bạn đang theo dõi một độ tải trên một hệ thống hoặc đo thời gian cần để một ứng dụng hoàn thành từ đầu đến cuối, bạn có thể làm như vậy với những suy nghĩ của một người sử dụng. Bạn phác thảo phạm vi kiểm thử trong điều kiện kiểm tra của bạn.

8. Chọn các kỹ thuật kiểm thử khám phá có thể đáp ứng nhu cầu của bạn

Bạn sẽ cần phải:

 • Nghiên cứu các kỹ thuật kiểm thử thăm dò hiện tại.
 • Thiết lập một sự hiểu biết chung về các kỹ thuật bạn sẽ sử dụng và chia sẻ điều này với tất cả các bên liên quan.
 • Quyết định về phạm vi của bạn (bao gồm cả khoảng thời gian, quá trình, và khi kiểm thử thăm dò sẽ được sử dụng).
 • Đảm bảo hệ thống được xây dựng để hỗ trợ kiểm thử thăm dò, ví dụ xây dựng chức năng trong slices có thể được kiểm tra từ đầu đến cuối càng sớm càng tốt.

9. Đừng nhầm lẫn kiểm thử khám phá với các kiểm thử người dùng chấp nhận

Người dùng chấp nhận là một hoạt động kiểm thử, có thể (và nên) được thực hiện trong một kiểm thử thăm dò. Đừng nhầm lẫn giữa cách làm việc với các loại kiểm thử cần thiết.

Kiểm thử thăm dò không phải là một giai đoạn của vòng đời phát triển; nó là một cách tiếp cận và kỹ thuật mà bạn nên sử dụng trong suốt thời gian của dự án. Ngay sau khi một hệ thống được phát triển có flow có thể kiểm chứng thông qua nó, bạn phải kiểm tra flow đó. Kỹ thuật thăm dò là một cách tốt để làm điều đó một cách nhanh chóng và giá trị đầu ra cao.

10. Đừng giận dữ trên các công cụ

Có nhiều công cụ khác nhau mà bạn có thể sử dụng để làm kiẻm thử thăm dò, từ các công cụ quay video, chụp ảnh màn hình tự động và log bug, các công cụ lập kế hoạch, đến các sơ đồ quy trình và mô tả tính năng đi kèm với kế hoạch về thời gian. Tuy nhiên, công cụ duy nhất bạn thực sự cần phải làm kiểm thử thăm dò là một cây bút và một vài tờ giấy.

Công cụ là tốt đẹp để có, nhưng không đưa ra để bắt đầu kiểm thử thăm dò nếu bạn không có quyền truy cập vào chúng.

Nguồn dịch

https://governmenttechnology.blog.gov.uk/2014/11/28/top-10-tips-to-exploratory-testing/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.