Software Testing

Software Testing

Sort by: Newest posts
Avatar

Tìm hiểu về các cấp độ kiểm thử - test levels

6.2K 0 0
1
Avatar

Software Testing Strategies - Part 2

89 1 0
0
Avatar

Sự khác nhau giữa kiểm thử ứng dụng trên iOS và Android

781 0 0
4
Avatar

Làm sao để người quản lý chất lượng có thể trở thành một trong những tác nhân thay đổi của tổ chức

51 0 0
1
Avatar

Tìm hiểu về 7 nguyên tắc cơ bản của kiểm thử phần mềm thông qua các ví dụ

792 0 0
1
Avatar

Những công cụ kiểm thử di động phổ biến nhất hiện nay.

157 0 0
0
Avatar

Kiến thức cơ bản giúp kiểm thử API hiệu quả hơn (Part 2)

786 0 0
1
Avatar

Tìm hiểu về nghề Tester cho người mới bắt đầu

10.3K 0 1
  • Avatar
6
Avatar

Test Scenario (Kịch bản thử nghiệm) là gì?

4.9K 1 0
1
Avatar

How to test mobile application? Những giai đoạn còn lại, một vài mẹo nhỏ trong kiểm thử ứng dụng di động (Phần 4)

274 1 0
0
Avatar

Dự đoán xu hướng kiểm thử phần mềm cho năm 2019

72 0 0
1
Avatar

Kiểm thử tích hợp hệ thống (System Integration Testing-SIT) là gì và ví dụ.

4.8K 3 0
2
Avatar

Database Testing: Hướng dẫn cách kiểm tra dữ liệu

9.9K 0 0
0
Avatar

Ứng dụng hỗ trợ Copy Text trên SmartPhone

2.2K 0 0
0
Avatar

10 xu hướng kiểm thử phần mềm cần quan tâm năm 2019

364 0 0
1
Avatar

Entry Criteria in Software Testing

617 0 0
0
Avatar

Vòng đời kiểm thử phần mềm (STLC) & Các tiêu chí Entry/Exit

464 0 0
0
Avatar

5 điều ảnh hưởng tới tương lai của kiểm thử phần mềm

67 0 0
1
Avatar

Kỹ thuật thiết kế kịch bản kiểm thử (Phần I: Kỹ thuật tĩnh)

2.8K 0 0
2
Avatar

Phân biệt giữa Performance testing, Load testing và Stress testing

1.2K 0 0
0

Software Testing


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.