Software Testing

Software Testing

Sort by: Newest posts

Làm sao để người quản lý chất lượng có thể trở thành một trong những tác nhân thay đổi của tổ chức

36 0 0
1

Tìm hiểu về 7 nguyên tắc cơ bản của kiểm thử phần mềm thông qua các ví dụ

235 0 0
1

Những công cụ kiểm thử di động phổ biến nhất hiện nay.

49 0 0
0

Con đường sự nghiệp với Kiểm thử phần mềm (Kỹ năng, Mức lương, Tăng trưởng) - Phần 1

172 0 0
0

Kiến thức cơ bản giúp kiểm thử API hiệu quả hơn (Part 2)

305 0 0
1

Tìm hiểu về nghề Tester cho người mới bắt đầu

1.2K 0 1
5

Test Scenario (Kịch bản thử nghiệm) là gì?

949 1 0
1

How to test mobile application? Những giai đoạn còn lại, một vài mẹo nhỏ trong kiểm thử ứng dụng di động (Phần 4)

133 0 0
0

Dự đoán xu hướng kiểm thử phần mềm cho năm 2019

53 0 0
1

Kiểm thử tích hợp hệ thống (System Integration Testing-SIT) là gì và ví dụ.

1.1K 2 0
1

Database Testing: Hướng dẫn cách kiểm tra dữ liệu

4.7K 0 0
0

Ứng dụng hỗ trợ Copy Text trên SmartPhone

879 0 0
0

10 xu hướng kiểm thử phần mềm cần quan tâm năm 2019

247 0 0
1

Entry Criteria in Software Testing

188 0 0
0

Vòng đời kiểm thử phần mềm (STLC) & Các tiêu chí Entry/Exit

120 0 0
0

5 điều ảnh hưởng tới tương lai của kiểm thử phần mềm

27 0 0
1

Kỹ thuật thiết kế kịch bản kiểm thử (Phần I: Kỹ thuật tĩnh)

816 0 0
1

Phân biệt giữa Performance testing, Load testing và Stress testing

497 0 0
0

Top Software Testing Challenges in 2019

42 0 2
0

How to test mobile application? Những giai đoạn trong kiểm thử ứng dụng di động (Phần 3)

94 0 0
0

Software Testing