Software Testing

Software Testing

Sort by: Newest posts
Avatar

Kiểm Thử Phần Mềm Dành Cho Người Mới Bắt Đầu - Nhập Môn Kiểm Thử Phần Mềm (Phần I)

1.1K 1 0
2
Avatar

Giới thiệu về kiểm thử phần mềm

862 0 0
0
Avatar

Kiểm thử nội dung website

315 1 0
2
Avatar

10 phương pháp kiểm thử cơ bản

564 2 0
0
Avatar

Sự quan trọng của kiểm thử trong phát triển phần mềm

243 0 0
0
Avatar

Kiểm thử phần mềm nên bắt đầu khi nào trong quá trình phát triển phần mềm?

2.3K 0 0
0
Avatar

Tiêu chí đầu vào và đầu ra trong kiểm thử phần mềm

2.3K 0 0
1
Avatar

Tìm hiểu về các cấp độ kiểm thử - test levels

8.5K 0 0
1
Avatar

Software Testing Strategies - Part 2

95 1 0
0
Avatar

Sự khác nhau giữa kiểm thử ứng dụng trên iOS và Android

1.0K 0 0
4
Avatar

Làm sao để người quản lý chất lượng có thể trở thành một trong những tác nhân thay đổi của tổ chức

65 0 0
1
Avatar

Tìm hiểu về 7 nguyên tắc cơ bản của kiểm thử phần mềm thông qua các ví dụ

1.1K 0 0
1
Avatar

Những công cụ kiểm thử di động phổ biến nhất hiện nay.

201 0 0
0
Avatar

Kiến thức cơ bản giúp kiểm thử API hiệu quả hơn (Part 2)

1.1K 1 0
2
Avatar

Tìm hiểu về nghề Tester cho người mới bắt đầu

11.7K 0 1
  • Avatar
6
Avatar

Test Scenario (Kịch bản thử nghiệm) là gì?

7.2K 2 0
1
Avatar

How to test mobile application? Những giai đoạn còn lại, một vài mẹo nhỏ trong kiểm thử ứng dụng di động (Phần 4)

299 1 0
0
Avatar

Dự đoán xu hướng kiểm thử phần mềm cho năm 2019

74 0 0
1
Avatar

Kiểm thử tích hợp hệ thống (System Integration Testing-SIT) là gì và ví dụ.

6.6K 3 0
2
Avatar

Database Testing: Hướng dẫn cách kiểm tra dữ liệu

12.7K 0 0
0

Software Testing


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.