Software Testing

Software Testing

Sort by: Newest posts

Tìm hiểu về nghề Tester cho người mới bắt đầu

128 1 1
5

Test Scenario (Kịch bản thử nghiệm) là gì?

144 1 0
1

How to test mobile application? Những giai đoạn còn lại, một vài mẹo nhỏ trong kiểm thử ứng dụng di động (Phần 4)

69 0 0
0

Dự đoán xu hướng kiểm thử phần mềm cho năm 2019

40 0 0
1

Kiểm thử tích hợp hệ thống (System Integration Testing-SIT) là gì và ví dụ.

242 1 0
1

Database Testing: Hướng dẫn cách kiểm tra dữ liệu

1.6K 0 0
0

Ứng dụng hỗ trợ Copy Text trên SmartPhone

157 0 0
0

10 xu hướng kiểm thử phần mềm cần quan tâm năm 2019

168 0 0
1

Entry Criteria in Software Testing

83 0 0
0

Vòng đời kiểm thử phần mềm (STLC) & Các tiêu chí Entry/Exit

61 0 0
0

5 điều ảnh hưởng tới tương lai của kiểm thử phần mềm

19 0 0
1

Kỹ thuật thiết kế kịch bản kiểm thử (Phần I: Kỹ thuật tĩnh)

197 0 0
1

Phân biệt giữa Performance testing, Load testing và Stress testing

122 0 0
0

Top Software Testing Challenges in 2019

33 0 2
0

How to test mobile application? Những giai đoạn trong kiểm thử ứng dụng di động (Phần 3)

68 0 0
0

Kiến thức cơ bản giúp kiểm thử API hiệu quả hơn (Part 1)

185 0 0
3

5 lý do bạn thường bỏ sót lỗi và cách ngăn chặn

87 0 0
1

Sự khác nhau giữa System testing và Acceptance Testing

135 0 0
0

How to do Image Verification with Squish

87 0 0
0

Psychology of Testing

52 0 1
4

Software Testing